Salvatorii-voluntari din Ungheni intruiți în scopul creșterii capacității de intervenție în situații de risc

În perioada 24-27 iunie, 2019, în raionul Ungheni se vor desfășura 4 seminare de instruire a voluntarilor-salvatori din raionul Ungheni în vederea creșterii capacității de intervenție în situații de risc, informează Consiliul raional Ungheni.

Astfel, la 24 iunie 2019 s-a desfășurat primul seminar cu voluntarii-salvatori din localitățile raionului Ungheni.Seminarele au loc grație proiectului „Monitorizarea şi protejarea în comun a mediului înconjurător în Bazinul Mării Negre”, cod eMS BSB-538, finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate, în cadrul Programului Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, Prioritatea 2 – Promovarea coordonării protecţiei mediului şi reducerea în comun a deşeurilor marine în Bazinul Mării Negre, Obiectivul Specific 2.1 – Îmbunătăţirea monitorizării în comun a mediului, cu o valoare totală de 723.472,24 euro (aproximativ 14.071.535 lei), din care bugetul Consiliului Raional Ungheni îl constituie 140.278.00 euro (aproximativ 2.728.407,1 lei), contribuţia Consiliului Raional Ungheni fiind 11 222.24 euro (218.272,56 lei)

Până în prezent, din sursele proiectului s-au realizat următoarele activități:

  • dotarea cu mobilier și tehnică a Punctului Teritorial de dirijare în situații excepționale
  • procurarea echipamentului (uniforme) pentru 80 salvatori și utilaj de intervenție în situații de risc. Utilizarea echipamentelor în practică au fost demonstrate în cadrul exercitiilor practice de simulare în incheierea fiecărui seminar
  • În perioada următoare va fi achiziționat un Sistem de monitorizare a mediului, care va permite implementarea unui sistem integrat de monitorizare a mediului în cele trei țări partenere; creșterea capacității instituțiilor publice de a interveni și gestiona eficient situațiile de urgență; creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice în Bazinul Mării Negre privind problemele de mediu; dezvoltarea unor soluții IT inovatoare (platforme online și aplicații pentru telefonul mobil) ușor accesibile populației și organismelor interesate în ceea ce privește riscurile de mediu și situațiile de urgență; îmbunătățirea disponibilității datelor în Bazinul Mării Negre în ceea ce privește situațiile de urgență, precum și riscurile și vulnerabilitățile mediului înconjurător

Proiectul are o durată de implementare de 24 de luni.Galerie Foto:

%d blogeri au apreciat: