Rafinăria de petrol din satul Pârlița ar putea deveni subzonă a ZEL „Ungheni-Business”

Zona Economică Liberă „Ungheni-Business” ar putea fi extinsă cu 5.93 ha cu crearea unui subzone pe teritoriul fostei baze petroliere a Ministerului Apărării, în extravilanul satului Pârlița din raionul Ungheni.

În noua subzonă al ZEL „Ungheni-Business” urmează a fi prelucrate produse petroliereLa acest subiect, Ministerul Economiei și Infrastructurii a publicat pe portalul guvernamental Particip.gov.md la 16 iunie 2020 anunțul privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea articolului 1 din Legea nr.1295/2002 privind Zona Economică Liberă „Ungheni-Business”

Potrivit studiu de fezabilitate, elaborat în anul 2019, crearea unei subzone a ZEL „Ungheni-Business” în localitatea Pârlița, raionul Ungheni, în baza unei întreprinderi deja existente –uzina de prelucrare (fracționare) a hidrocarburilor (rafinăria) din această localitate.

Rafinăria a fost construită de către compania Stal-Petrol SRL în perioada anilor 2006-2008, pe teritoriul fostei baze petroliere a Ministerului Apărării, cu implicarea specialiștilor din România, Rusia și Azerbaidjan.

Din cauza condițiilor fiscale mai puțin favorabile la importul materiei prime și producerea pe teritoriul țării a produselor petroliere finite (în raport cu importul direct al produselor petroliere finite), aceasta așa și nu a activat.

În anul 2018 activele întreprinderii au fost preluate de către compania Mocomdo-Oil SRL, care și-a propus să lanseze activitatea de producere a produselor petroliere.

Investițiile totale în rafinărie constituie, la moment, cca. 4 milioane dolari SUA.

Până la lansarea activității, investitorul urmează să mai investească alte cca. 2 milioane dolari SUA în de-conservarea rafinăriei:

 • efectuarea reviziei tehnice complete;
 • înlocuirea unei părți din utilaj;
 • construcția unei stații de pompieri și salvatori;
 • reconstrucția capitală a drumului de acces către rafinărie;
 • procurarea mijloacelor circulante.

Teritoriul total al întreprinderii este de 5.93 ha, din care 2.17 ha sunt în proprietatea companiei Mocomdo-Oil SRL, iar 3.76 ha sunt închiriați de la Agenția Servicii Publice, care a preluat activele rămase ale fostei baze petroliere, inclusiv terenul, de la întreprinderea de stat Moldresurse.Crearea subzonei Pârlița în cadru ZEL „Ungheni-Business” va avea impacturi majore de ordin fiscal, economic, social și de mediu asupra dezvoltării regiunii și a țării:

 • încasări la bugetul public național rezultate din plata impozitului pe venitul persoanelor fizice, a contribuțiilor de asigurări sociale și medicale plătite de către angajator și angajat de cca. 1,6 mil. lei anual;
 • încasări la bugetul public național (BPN) de cel puțin 1,6 mil lei anual din impozitul pe profit al companiei-rezident;
 • încasări la Bugetul Public Național din TVA și acciză rezultate din comercializarea produselor petroliere finite produse pe teritoriul subzonei de cca. 328 milioane lei anual;
 • investiții totale în subzonă de cca. 6 milioane dolari SUA și cifră de afaceri prognozată a rezidentului de cca. 45-49 milioane dolari SUA anual, ceea ce va stimula dezvoltarea antreprenorialului în regiune;
 • îmbunătățirea infrastructurii din regiune, inclusiv a infrastructurii de drumuri, căi ferate și utilități. De pe urma dezvoltării infrastructurii vor beneficia și antreprenori locali care nu vor fi localizați în subzonă, dar și populația din localitatea Pârlița;
 • beneficii pentru autoritățile publice locale din economiile de scară, în ceea ce privește utilizarea în comun a Centrului de salvatori și pompieri, care urmează a fi creat pe teritoriul subzonei și care va deservi și localitățile din împrejurimi;
 • beneficii pentru mediul înconjurător, rezultate din crearea și îmbunătățirea infrastructurii de epurare și evacuare a deșeurilor.

Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON2 comentarii la „Rafinăria de petrol din satul Pârlița ar putea deveni subzonă a ZEL „Ungheni-Business”

%d blogeri au apreciat: