Primăria Călărași organizează concursul „ORAȘUL MEU – MÂNDRIA MEA”

Vrei să locuiești într-un oraș frumos,confortabil, sănătos și salubru? Atunci suntem în așteptarea solicitărilor de participare la Concursul orășenesc  „Orașul meu – mândria mea”Primăria orașului Călărași anunță organizarea concursului orășenesc cu genericul „ORAȘUL MEU – MÂNDRIA MEA”.

În cadrul acestui concurs, Primăria va desemna cea mai curată și amenajată curtea a blocurilor locative,curte privată, fântână, izvor și instituție de învățământ din orașul Călărași.

Regulamentul cu privire la desfăşurarea Concursului orășenesc „Orașul meu – mândria mea”:

1.Dispoziţii generale

1.1 Concursul„Orașul meu – mândria mea”, este organizat de către Primăria oraşului Călărași.

1.2 Concursul se organizează în scopul îmbunătăţirii stării sanitare a orașului, sporirii nivelului amenajării, creării şi regenerării spaţiilor verzi, restaurării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural şi natural, implicarealocuitorilor la această activitate prin prisma dezvoltării durabile a tuturor zonelor orașului

1.3 De organizarea, desfăşurarea şi totalizarea rezultatelor Concursului este este responsabilă Primăria oraşului Călărași și GCL Călărași care se va conduce în activitatea sa de prezentul Regulament.

1.4 Prezentul Regulament determină condiţiile de participare şi modalitatea prezentării materialelor la Concurs şi determinarea învingătorilor.

2.Organizarea şi desfăşurarea concursului

2.1 Concursul se va desfășura în perioada 15 martie – 01 mai 2019.

2.2 La concurs pot participa: locuitorii orașului Călărași din toate sectoarele, asociațiile de coproprietari în condominium, cooperative de construcții, asociații de proprietari, dar și orice grup de cetăţeni care reprezintă curtea comună sau blocul locativ, care prin implicare proprie au obţinut realizări deosebite  în salubrizarea terenului aferent blocurilor locative din curte,  inclusiv a terenurilor de joacă pentru copii şi/sau sportiv pentru maturi,  locurilor de parcare,  locurilor de odihnă şi agrement, precum şi grupuri de cetățeni care au contribuit la înverzirea ogrăzii comune, străzii ş.a.2.3 Grupurile de cetăţeni/cetățeanul care reprezintă curţile sau blocurile de locatari vor înainta o cerere de participare la Concurs în bir. 40 al Primăriei oraşului Călărași, la care vor anexa materiale de participare sub formă de  poze, scheme, material video  şi altele, la etapa de demarare a Concursului, cu completarea lor ulterioară, după executarea lucrărilor de amenajare şi salubrizare, ce vor servi drept dovadă de implicare activă în amenajarea  cartierului.

2.4 Termenul limită de depunere a cererilor cu propunerile de amenajare este de 01 mai 2019.

2.5 Evaluarea curţilor amenajate se va efectua după data de 10 mai 2019.  

2.6 Membrii comisiei de evaluare a concursului va fi  Grupul de lucru, instituit prin dispoziția primarului nr. 50 din 01 martie 2019 cu privire la organizarea Bilunarului ecologic ”HAI CĂLĂRAȘI”,careva analiza materialele înaintate pentru concurs şi în baza acestora, precum şi examinărilor la faţa locului, vor desemna învingătorii Concursului.

2.7 Comisia de evaluare a Concursului va  totaliza  punctajul acumulat de către Participanţi şi va desemnaînvingătorii Concursului.

2.8 Câştigătorii concursului vor deveni cetățenii/grupurile participante, care au acumulat cel mai mare punctaj, stabilit conform  criteriilor de apreciere a învingătorii Concursului orășenesc „Orașul meu – mândria mea”.

3. Totalizarea Concursului.

3.1  Rezultatele Concursului „Orașul meu – mândria mea”vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor până la data de 16 iunie 2019.3.2 Primăria oraşului Călărași va premia învingătorii concursului desemnaţi, de Ziua Orașului Călărași cupremii bănești pentru următoarele nominalizări:

Cea mai curată și amenajată curtea a blocurilor locative (6000 lei)

 • Locul I = 3000 lei
 • Locul II = 2000 lei
 • Locul III = 1000 lei

Cea mai amenajată curte privată (3000 lei)

 • Locul I = 1500 lei
 • Locul II = 1000 lei
 • Locul III = 500 lei

Cea mai frumoasă/amenajată fântână/ izvor (3000 lei)

 • Locul I = 1500 lei
 • Locul II = 1000 lei
 • Locul III = 500 lei

Cea mai curată și amenajată Instituție de Învățământ din oraș (10 000 lei)

Mențiune și premiu bănesc:

 • IET ”DoReMicii, Guguță și Lăstărel
 • Școli Sportive ”SSRO și M. Viteazul”
 • Școala Primară
 • Gimnaziul ”Ion Creangă”
 • Liceele ”M. Sadoveanu și V. Alecsandri”
 • Școala Polivalentă Profesională

3.3 Totalurile Concursului vor fi plasatepe site-ul Primăriei orașului Călărași:http://www.calarasi-primaria.md sau https://www.facebook.com/PrimariaCalarasiMD/Criteriile de apreciere a învingătorilor Concursului orășenesc „Orașul meu – mândria mea”

Denumirea indicilor/criteriilor Unitatea de măsură

 

 1. Aspectul general estetic al curţii blocului  locativ, curte privată, fântână/izvor, instituție de învățământ.
      0 – 10 puncte
2. Starea sanitară a curţii blocului  locativ,  curte privată, fântână/izvor, instituție de învățământ.       0– 10 puncte
3 .Starea platformelor de colectare a deşeurilor.       0 -10 puncte
4. Starea zonelor şi spaţiilor verzi din interiorul şi exteriorul

curţii blocului  locativ,  curte privată, fântână/izvor, instituție de învățământ. (inclusiv renovate  recent)

      0 -10 puncte
5. Starea scărilor din blocurile locative precum și întreţinerea acestora;       0 -10 puncte
6. Starea trotuarelor adiacente blocului locativ.       0 -10 puncte
7.Elemente inovative       0-10 puncte

 

Notă!

Este necesar a ţine cont de aspectul estetic, elemente de decor şi agrement, imaginație, calitatea și designul lucrărilor executate, etc.

%d blogeri au apreciat: