Locurilor speciale din Municipiul Ungheni pentru panouri electoral şi întrunirilor cu alegătorii

În contextul scrutinului electoral parlamentar din 24 februarie 2019, Primăria Municipiului Ungheni a aprobat la 10 decembrie 2018 Dispoziția nr. 454-02/1-07 „Cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral şi pentru desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii”.În temeiul legislației naționale, s-a dispus stabilirea următoarele locuri speciale pentru panouri electorale:

Cartierul Dănuţeni

 • Panou publicitar special amenajat pe str. Ştefan cel Mare, între ex-sediul Secţiei de evidenţă şi documentare a populaţiei și Cimitirul din Dănuțeni;
 • Panou publicitar special amenajat în preajma staţiei auto de pe str. Ştefan cel Mare. (stația terminus la rutele de maxi-taxi nr. 1 și 2).

Cartierul Centru 

 • str. Naţională, preajma blocului locativ nr. 27;
 • str. Feroviară, preajma gării şi al stației auto;
 • str. Decebal, intrarea în Piaţa Centrală;
 • str. Alexandru cel Bun, intrarea în Piaţa Centrală;
 • str. Romană, intrarea pe Stadionul Municipal.

Cartierul Tineretului

 • Panou publicitar special amenajat pe str. A. Bernardazzi, în preajma pieţei comerciale;
 • Panou publicitar special amenajat pe str. Gh. Crestiuc, preajma staţiei auto.

Cartierele Bereşti – Vasilica (ex-Mânzâteștii Vechi)

 • Panou publicitar special amenajat în preajma Centrului Cultural Multifuncțional ,,Regina Maria”.

Panourile publicitare se pune în sarcina arhitectului-șef al mun. Ungheni (V. Savin), în comun cu șeful Sectorului de amenajare al mun. Ungheni (N. Donici), care urmează să asigure confecţionarea şi montarea panourilor speciale pentru afişaj electoral, în termen până pe data de 13.12.2018.Se recomandă agenţilor economice din mun. Ungheni să ofere spaţii pentru afişaj electoral, localuri pentru desfăşurarea întrunirilor concurenţilor electorali cu alegătorii, în condiţii egale pentru toate formaţiunile politice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Se interzice amplasarea afişelor electorale în alte locuri decât locurile speciale amenjate, menționate supra, inclusiv:

 • în/pe transportul public de călători, taxiuri, mini-taxi, maxi-taxi, indiferent de forma de proprietate;
 • pe monumente, clădiri, obiecte şi încăperi, care au o valoare istorică, culturală sau arhitecturală, indiferent de forma de proprietate;
 •  în încăperile în care sunt amplasate consiliile şi birourile electorale şi la o distanţă de 100 de metri de la acestea;
 • în instituţiile de învățământ, blocurile locative, alte tipuri de construcţii, precum şi pe dispozitive, utilaje, indiferent de forma de proprietate, pe arbori, garduri, piloni şi alte locuri neprevăzute în prezenta dispoziţie.

Sunt interzise afişele electorale care prin conţinutul lor aduc acuzaţii cu caracter calomnios la adresa autorităţilor publice, partidelor politice sau candidaţilor în alegeri.

Organele de menţinere a ordinii publice sunt obligate să asigure integritatea panourilor şi a afişelor electorale. În cazuri de deteriorare, distrugere a panourilor speciale pentru afişaj electoral, șeful Sectorului de amenajare al mun. Ungheni (N. Donici) este obligat să întreprindă măsuri urgente pentru repararea/restabilirea lor.

Amplasarea în locuri neautorizate, precum şi distrugerea sau deteriorarea prin orice mod a afişelor electorale, amplasate în locuri autorizate, atrage după sine răspunderea conform legislaţiei în vigoare.

Modalitatea plasării publicității electorale pe panouri, desfăşurarea întrunirilor concurenţilor electorali cu alegătorii, se va efectua în condiţii egale pentru toţi concurenţii electorali, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Totodată, Primăria Municipiului Ungheni a stabilit următoarele locuri speciale pentru desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii pe teritoriul mun. Ungheni:

 • Sala Mare a Palatului de Cultură;
 • Sala Mică a Palatului de Cultură;
 • Sala de ședințe a Primăriei Municipiului Ungheni ;
 • Scuarul din faţa Palatului de Cultură;
 •  Parcul Central;
 • Scuarul din preajma Centrului Cultural Multifuncțional ,,Regina Maria”,
 • Piața Independenței,
 • Curtea blocurilor locative.

Șefului Sectorului de poliţie nr. 1 al IP Ungheni (O. Iurie) va asigura menținerea ordinii publice pe parcursul desfăşurării întrunirilor cu alegătorii pe teritoriul mun. Ungheni, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.   

Controlul executării prevederilor menționate în Dispoziţia nr. 454-02/1-07 din 10.12.2018 este pusă în sarcina dlui Alexandru Ambros, Primar al Municipiului Ungheni.


%d blogeri au apreciat: