DTSA Ungheni vine cu recomandări privind eradicarea ambroziei

Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Ungheni aduce la cunoștință că administrațiilor publice locale și locuitorilor că Ambrozia este o plantă care creşte pe marginea drumului, terenurile lăsate pârloagă, prin parcuri, în grădini, în culturile de cereale, de florea-soarelui etc. şi este extrem de periculoasă pentru oameni.

În perioada august-septembrie polenul acestei plante, purtat de vânt, provoacă polinoze, este unul dintre factorii agravanţi ai astmului bronşic.O singură plantă matură poate elibera până la 8 miliarde de grăunțe de polen (20 microni în diametru) și până la 30.000 de semințe, care își păstrează calitățile germinative timp de 40 de ani.

La depistarea buruienei este necesară suprimarea / eradicarea nemijlocită a plantei, prin:

  • Smulgerea din rădăcină sau tăierea repetată, cel puţin de trei ori, înainte de înflorire, pentru a nu provoca dispersia polenului;
  • Eradicarea prin lucrări agricole, ca de exemplu săpat – prașila manuală, tăiat – cosit manual sau mecanic;
  • Ambrosia poate fi controlată cu succes folosind şi erbicide.
  • Pentru terenurile necultivate, margini de drumuri, terasamente de cale ferată, o soluţie ar fi erbicidele totale, pe bază de glifosat sau cosirea, de preferat înaintea înfloririi, evitându-se astfel apariţia polenului răspunzător de alergii;
  • Substanţele la care este sensibilă această buruiană sunt preparatele pe bază de Imazamox sau Florocloridon , conform Registrului de Stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, permise pentru utilizare în Republica Moldova.

Având în vedere pericolul care o are această plantă asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor, Guvernul R. Moldova a emis în anul 2018 HG nr. 1029 pentru aprobarea Regulamentului privind combaterea și prevenirea răspândirii ( Ambrosia  artemisifolia) și a planului de acțiuni  privind combaterea  și prevenirea răspândirii  buruienii Ambrozia (Ambrosia artemisifolia) pentru anii 2019-2024.

Totodată, DTSA Ungheni atenţionează, că conform prevederilor art.35 alin.(1) lit.a) şi b) a Legii nr. 228 / 2010 cu privire la protecția plantelor şi la carantina fitosanitară, în procesul de cultivare a plantelor persoanele fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, sunt obligate să efectuieze cercetarea sistematică a semănăturilor şi a plantațiilor, realizarea de măsuri fitosanitare în scopul prevenirii apariției şi diseminării organismelor dăunătoare.

Totodată, conform art.189 alin.2 al Codului Contravenţional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008, omiterea îndeplinirii la timp sau încălcarea în mod itenţionat de către deţinătorii de terenuri a măsurilor obligatorii privind combaterea dăunătorilor de carantină, a agenţilor patogeni ai bolilor de plante şi a buruienilor, se sancţionează cu amendă de la 3 la 12 unități convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 48 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 48 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

DTSA Ungheni atenționează că inspectorii vor efectua controale inopinate atât la agenții economici cât și la persoanele fizice pentru a monitoriza îndeplinirea legislației privind combaterea plantelor de carantină cum este ambrozia și dăunătorului periculos cum este omida păroasă a dudului cu aplicarea sancțiunilor prevăzute mai sus .

Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON%d blogeri au apreciat: