Cum a ajuns municipiul Ungheni prima localitate din RSSM care să aibă o strada Mihai Eminescu (IV)

Fragmentul este continuare al articolului Cum a ajuns municipiul Ungheni prima localitate din RSSM care să aibă o strada Mihai Eminescu: partea I, partea II și partea a III-a

Credeți că cele 1000 de semnături au soluționat problema?

„La adunarea din parc, primarul Bogacenco mi-a propus să alcătuiesc o comisie pentru schimbarea denumirilor de străzi în orașul Ungheni”, relatează în continuare M. Mireanu, se comunică pe pagina de facebook al Muzeului de Istorie și Etnografie Ungheni


Textul a fost preluat integral de pe pagina Muzeului de Istorie și Etnografie Ungheni fără careva ingerință în conținut. Scopul – promovarea istoriei și valorilor locurilor natale.

A urmat o perioadă în care astfel de revendicări nu au mai răsunat, protagoniștii fiind, angajați, după cum se vede din procesele verbale ale întrunirilor lor, în discutarea proiectului de legi „Cu privire la trecerea scrisului moldovenesc la grafia latină” și legiferării „limbii moldovenști” ca „limbă de stat”.

În fine, la 31 august 1989, Parlamentul RSSM a adoptat Legea prin care limbii române i s-a conferit statutul de limbă de stat, iar grafia chirilică a fost înlocuită cu alfabetul latin, astfel că, însuflețiți de izbândă, la mijlocul lunii septembrie membrii cenaclului „Renașterea” și-au concentrat întregul efort asupra redenumirii tuturor străzilor orașului, precum și a instituțiilor de învățământ și cultură.

Discutarea problemei a avut loc în cadrul ședinței clubului din 1 octombrie, fapt care s-a soldat cu expedierea unei noi adresări autorităților orașului.

De data aceasta, sub presiunea unei situații în care spiritele se încingeau de la o zi la alta, conducerea Ungheniului, în persoana președintelui N. Bogacenco (ulterior, în 1990, acesta s-a dovedit a fi ultimul primar sovietic al orașului Ungheni) s-a văzut nevoită să răspundă petiționarilor.

Potrivit aceluiași M. Mireanu, pe 8 septembrie 1989, Sovietul orășenesc avea deja constituită Comisia de lucru pentru schimbarea denumirilor de străzi.Membrii acesteia au fost numiți de președintele sovietului – toți cu viziuni comuniste:

  • Președinte – I. Timofte, vicepreședinte al Sovietului orășenesc;
  • E. Ureche, fostă vicepreședine al Sovetului orășenesc Ungheni;
  • A. Cepoi, șef sector ideologie la CR Ungheni al PC, o profesoară de la școala nr. 2 (în prezent Liceul Teoretic „Ion Creangă” din cartierul Dănuțeni)

„Eu n-am dorit să lucrez cu astfel de membri, își aduce aminte M. Mireanu, și am cerut să-mi aduc și eu același număr de oameni din partea mea, pentru echilibru.

Primarul (președintele – V. Iu.) a acceptat: L-am înscris pe Iurie Povar- arhitectul orașului, Vasile Iucal, directorul Muzeului orășenesc, istoric (subsemnatul încă nu era angajat al instituției respective, ci șomer), Lucia Gurdiș, profesoară de istorie, Anatol Arhire, președintele FPM, secția Ungheni și subsmnatul, Mihai Mireanu”.

Pe data de 12 octombrie 1989, sesiunea ordinară a Sovietului orășenesc de deputați ai poporului a discutat aprins subiectul, în final văzându-se nevoită să constituie „Comisia specială pentru redenumirea străzilor” cu completările propuse de M. Mireanu.

Tot în acea ședință, Comitetul Executiv orăşenesc a chemat ca: „Toți doritorii să-și exprime părerile pe marginea subiectului în cauză şi să reiasă din particularitățile naționale și locale ale orașului”.

Se cerea ca locuitorii orașului să trimită propunerile lor pe adresa Sovietului orășenesc de deputați ai poporului și cea a ziarului local „Octombrie”.

În timp scurt, comisia a alcătuit o listă-proiect cu vechile și noile denumiri de străzi, pe care a publicat-o pe paginile ziarului, propunând-o pentru discuție localnicilor…

(Va urma)

Sursa: Muzeului de Istorie și Etnografie Ungheni

Notă:  – Mihai Mireanu este un pictor născut în 1949 în or. Ungheni. A absolvit Şcoala Republicană de Arte Plastice „I. E. Repin” şi Colegiul de Arte Plastice „A. Plămădeală” din Chişinău.

În 1985 a devenit membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova. A avut mai multe expoziţii în R. Moldova şi România.

A fost distins cu premii la mai multe concursuri.

Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREONOne thought on “Cum a ajuns municipiul Ungheni prima localitate din RSSM care să aibă o strada Mihai Eminescu (IV)

%d blogeri au apreciat: