Consiliul municipal Ungheni se convoacă în a doua ședință din anul 2020 și a treia de la investire

Prin Dispoziția primarului municipiului Ungheni nr. 56-02/1-07 din 12 februarie 2020, Alexandru Ambros convoacă la data de 20 februarie 2020 prima ședință extraordinară a Consiliului Municipal Ungheni din anul 2020 și a treia ședință din actualul mandat.


Ședința extraordinară este planificată pentru ora 15:00 și va avea loc în Sala de ședință a Primăriei municipiului Ungheni.

Confort ordinii de zi, în cadrul ședinței consiliului municipal, vor abordate 17 subiecte:

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de înscriere a copiilor în instituțiile preșcolare din mun. Ungheni – Raportor: D. Ternovschi, viceprimar
 2. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Stadionului Municipal Ungheni – Raportor: D. Ternovschi, viceprimar
 3. Cu privire la examinarea demersului unor consilieri din CM Ungheni – Raportor: Gh. Ciobanu, specialist principal
 4. Cu privire la acordarea ajutorului material unic, scutiri de plată – Raportor: D. Ternovschi, viceprimar
 5. Cu privire la modificarea unor decizii ale CM Ungheni – Raportor: T. Gavriliuc, secretarul CM Ungheni, V. Poia, viceprimar
 6. Cu privire la aprobarea Pactul Local pentru Dezvoltare „Împreună pentru bunăstarea cetățenilor” – Raportor: A. Ambros, primar
 7. Cu privire la defrişarea unor arbori – Raportor: I. Galușca, viceprimar
 8. 8. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare – Raportor: V. Poia, viceprimar, T. Pavliuc, contabil-şef
 9. Cu privire la aprobarea Regulamentului serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul Primăriei Municipiului Ungheni – Raportor: V. Țăranu, specialist principal, în problem percepere fiscală
 10. Cu privire la aprobarea Proiectării și construcției căii de acces dinspre str. Ciprian Porumbescu către Piața agroalimentară, în municipiul Ungheni.
 11. Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei- Raportor: V. Savin, architect-șef al mun. Ungheni
 12. Cu privire la transmiterea împuternicirilor privind atribuirea și înregistrarea numerelor de adresă ale obiectelor adresabile din municipiul Ungheni – Raportor: S. Mutu, specialist principal, pentru reglementarea regimului funciar
 13. Cu privire la confirmarea dreptului de folosinţă asupra unui lot supra normă de lîngă casă.- Raportor: S. Mutu, specialist principal, pentru reglementarea regimului funciar
 14. Cu privire la examinarea cererilor și inițierea efectuării lucrărilor cadastrale – Raportor: S. Mutu, specialist principal, pentru reglementarea regimului funciar
 15. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv a bunurilor imobile proprietate publică a municipiului Ungheni  – Raportor: S. Mutu, specialist principal, pentru reglementarea regimului funciar
 16. Cu privire la permiterea înstrăinării imobilului – Raportor: S. Mutu, specialist principal, pentru reglementarea regimului funciar
 17. Cu privire la aprobarea conceptului de deschidere a unei pepeniere de plantare arbori/arbuști decorativi, flori în cartierul Ungheni Vale a mun. Ungheni – Raportor: D. Ternovschi, viceprimar

Ședințele Consiliului Municipal Ungheni sunt publice.

Cetățenii interesați sunt invitați să participe.


Agenda Ședinței extraordinare a Consiliului municipal Ungheni din 20 februarie 2020

Dacă vă place cea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON

%d bloggers like this: