Apa Vital Iași trece Prutul

Consiliul Județean Iași informează că a fost scos la licitație contractul de lucrări de construcții de conducte de apă și de canalizare a apelor reziduale la mare distanță pentru alimentarea cu apă a localității Grozești, din sursa Gorban, cu traversare la Măcărești – Republica Moldova.

Contractul prevedere lucrări de alimentare cu apă, realizate prin subtraversare prin foraj orizontal dirijat a râului Prut și subtraversare prin foraj orizontal prin percuție dig protecție.

Locul de executare: com. Prisăcani, jud. Iaşi, România – raion Ungheni, comuna Măcărești, Republica Moldova.

Valoarea estimată fără T.V.A: 1 821 772.80 ROL / 7 963 333.26 MDL.

Mai multe detalii despre contractul de lucrări scos la licitație pot fi obținute accesând adresa: E-licitație.ro

Vedeți și:

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 21 iulie 2021 15:00.

Amintim că la 20 mai 2021, Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova au încheiat un Acord privind reglementarea construirii unor apeducte.

Semnarea documentului oferă cadrul juridic necesar pentru construcția de apeducte cu subtraversarea râului Prut pentru alimentarea cu apă potabilă din județul Iași, România, a unor localități din raioanele Nisporeni, Ungheni, Glodeni și Fălești din Republica Moldova.

Acordul are un caracter de noutate, oferind cadrul juridic necesar pentru ca o companie din România să construiască apeducte cu subtraversarea râului Prut pentru alimentarea cu apă potabilă din județul Iași din România în raioanele Nisporeni, Ungheni, Glodeni și Fălești din Republica Moldova, între localitățile:

 • Măcărești (România) – Măcărești (Republica Moldova);
 • Sculeni (România) – Sculeni (Republica Moldova);
 • Ungheni (România) – Ungheni (Republica Moldova);
 • În sectorul localității Tabăra (România).

România demonstrează, și prin acest proiect, seriozitate și consecvență în susținerea tuturor cetățenilor Republicii Moldova.

Anterior, în cadrul ședinței Cabinetului de Miniștri din 30 septembrie 2020, Executivul a aprobat Hotărârea pentru aprobarea semnării Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind reglementarea construirii apeductelor.

Potrivit actului normativ, extinderea sistemelor centralizate de aprovizionare cu apă și de canalizare și de acces a populației la aceste servicii, este un obiectiv de reformă pe termen mediu și lung din Strategia de Alimentare cu apă și Sanitație a R. Moldova (2014-2018).

Totodată, prin semnarea Acordului între Guvernul R. Moldova și cel al României vor fi posibile și alte interconectări între sistemele de aprovizionare cu apă potabilă și de epurare a apelor uzate ale operatorului regional din România cu localitățile limitrofe râului Prut din R. Moldova.

Urmare a semnării și ratificării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reglementarea construirii unor apeducte, autoritățile vor putea soluționa în termeni restrânși problema unei sursei sigure de apă de calitate, vor avea noi oportunități de a atrage investiții în dezvoltarea rețelelor de apeduct și aprovizionarea cetățenilor cu apă de calitate.

Prima subtraversare a râului Prut și interconectare este prevăzută până la finele acestui an (2020) în localitatea Măcărești, Ungheni.

Acest proiect a fost inițiat de către autoritățile raionale Ungheni la 30 iunie 2014, când a fost semnat Acordul de Colaborare dintre Consiliul Raional Ungheni, Consiliul Municipal Ungheni și Consiliul Județean Iași în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

Acest acord prevede sprijin reciproc în sectorul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

Părți semnatare al acestui Acord de Colaborare au fost SC APAVITAL SA Iași, Î.M. „Apă-Canal” or. Ungheni, Î. M. ”Apă-Ungheni” raionul Ungheni.

Planul de Acțiuni aferent Acordului a prevăzut realizarea următoarelor măsuri:

 • Preluarea la stația de epurare a municipiului Iași a apelor uzate menajere și industriale ale municipiului Ungheni în beneficiul râului Prut și a mediului înconjurător;
 • Servicii de asistență tehnică, proiectare, asigurate de SC APAVITAL SA;
 • Transferul de know-how în privința de tehnologiilor noi de tratare și epurare a apelor, în privința operării, exploatării și dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare gestionate de păți;
 • Elaborarea unui studiu de fezabilitate cu participarea părților și atragerea partenerilor din domeniu și suportul companiilor de investiții și guvernelor țărilor UE.

Ulterior, pe data de 17.08.2016 la Iași a fost semnat un nou Acord de Colaborare în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare Ungheni – Iași la care a aderat și administrația publică din Raionul
Nisporeni.

Acest acord prevede sprijin reciproc în sectorul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

Planul de Acțiuni pentru dezvoltarea și optimizarea viitoare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare aferente Județului Iași (România) și raionului Ungheni, mun. Ungheni și Raionului Nisporeni (Republica Moldova), ce
constituie parte a Acordului, prevede:

 • Preluarea la stația de epurare a municipiului Iași a apelor uzate menajere și industriale ale mun. Ungheniși alte localități în beneficiul râului Prut și a mediului înconjurător;
 • Servicii de asistență tehnică, proiectare, asigurate de SC APAVITAL SA;
 • Crearea unei asociații între companiile de alimentare cu apă pentru operarea/exploatarea și transfer de know-how în privința tehnologiilor noi de tratare și epurare a apelor;
 • Alimentarea cu apă a comunităților Ungheni, Măcărești, Costuleni, Brătuleni, Boldurești, Valea Trestieni, Nisporeni – prin servicii complexe de proiectare, execuție, livrare de apă potabilă din sistemele Iași;
 • Dezvoltarea unor Strategii de dezvoltare a sistemelor pentru companiile de apă, etc.

Dacă vă place ceea ce publică portalul News.Ungheni.org și Cratima.md, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe PATREON sau GOFUNDME.
Totodată, ne puteți urmări și pe canalele noastre de pe TelegramYouTubeInstagram și Tik Tok.
Dar, nu uitați și de un like sau abonare pe paginile de facebook NEWS.UNGHENI.ORG și CRATIMA.MD

%d blogeri au apreciat: