Colegiul de medicină din Ungheni acreditat de ANACEC pentru programul de formare profesională „Îngrijirea bolnavilor”

Consiliului de conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare a acreditat Colegiul de medicină din Ungheni pentru programului de formare profesională „Îngrijirea bolnavilor”.

Potrivit unui comunicat al ANACEC, în baza deciziei Consiliului de conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, Instituția de Învățământ „Colegiul de medicină din Ungheni” a obținut Certificatul de evaluare externă a calității care confirmă acreditarea programului de formare profesională, forma de învățământ cu frecvență, pentru o perioadă de 5 ani – Îngrijirea bolnavilor.

Până în prezent, instituția oferea 2 programe de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiar: Medicină și Îngrijirea bolnavilor, calificarea Asistent medical,  care corespund niveluluii IV ISCED

Din istoria Colegiului de medicină din Ungheni

Instituția de învățământ „Colegiul de medicină Ungheni” a fost înființat  în anul anul 1945, în orașul Tighina / Bender, cu statut de instituție de învățământ medical mediu, similar cu altele de acest gen din RSSM. 

Prima promoţie datează cu anul 1948, din care a făcut parte Eugen Cuniţchi, viitor doctor habilitat în medicină, cunoscut medic ftiziatru. Din promoţia anului 1950 face parte renumitul organizator al Sistemului de Sănătate Publică, Timofei Moşneaga, medic al Poporului din URSS, ministru al Sănătăţii, medic-şef al Spitalului Republican, deputat în Parlamentul Unional, conferenţiar universitar.

Absolvent al anului 1956 este academicianul Gheorghe Ghidirim, iscusitul chirurg, distins om de ştiinţă şi cultură, ex-ministru al Sănătăţii, savant cu renume mondial. Alt chirurg de vază din Republica Moldova, absolvent al Şcolii Medicale din Bender, este Romeo Şcerbina, conferenţiar universitar, care a activat şi ca profesor la Alma Mater după absolvirea Institutului de Medicină.

În anul 1965 această instituţie a absolvit-o şi Tudor Gheorghiţă, doctor habilitat, profesor universitar, medic microbiolog. Dintre absolvenţii Şcolii medicale din oraşul Bender fac parte cunoscuţii specialişti în stomatologie, conferenţiarii: Pavel Gnatiuc, Victor Banuh, Nicolae Chele, Sergiu Ciobanu, devenit de curând doctor habilitat în ştiinţe medicale. 

În 1992 Școala de medicină din or. Tighina / Bender a fost reorganizată în Colegiul de medicină din or. Tighina / Bender (Hotărârea Guvernului nr.440 din 25.06.1992).

La 16 octombrie 1992, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, urmare a conflictului de pe Nistru, deoarece administrația locala nu asigura securitatea elevilor si cadrelor didactice, Colegiul de medicină din or. Tighina / Bender a fost evacuat în oraşul Ungheni,.

Atunci s-au refugiat în orașul de pe malul Prutului peste 800 de elevi și 13 profesori, în frunte cu directorul Victor Melnic, medic chirurg.  Colegiul a fost dislocat în localul fostei școli ruse nr. 10, decizia respectivă fiind contestată însă de sute de ungheneni, în majoritate vorbitori de limbă rusă, care au organizat numeroase acţiuni de protest. 

În cele din urmă, spiritele s-au liniştit. Școala rusă a eliberat spațiul, dar în urma lor a rămas un haus de nedescris: geamuri sparte, mobilierul rămas – total distrus, chiar și tablele au fost smulse de pe pereți. Dar nou – veniți nu au cedat condițiilor nefaste și instituția și-a început activitatea. 

În scurt timp, cu aportul Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Sănătăţii, Primăriei oraşului Ungheni şi primarului Vasile Para, Prefecturii Judeţului Iaşi, Romania, s-a efectuat o reparaţie cosmetică a clădirii, cabinetele şi laboratoarele au fost dotate cu mobilierul şi materiale didactice necesare, fiind posibilă înmatricularea la învăţătură în instituţia nou – creată a peste 850 de studenţi.

Timp de 16 ani, colegiul a purtat titulatura „evacuat din Bender”, după care, la 6 iunie 2008, obţine statut de funcționare  „Colegiul de medicină din or.Ungheni”.   

La 9 decembrie 2004, prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei nr.9.6.5, instituția a fost acreditată cu specialitatea 1701 Medicină Generală,  învăţământ cu frecvenţa de zi şi calificarea Asistenţă Medicală.

Timp de 22 ani, funcția de director a fot exercitată de domnul Valeriu Jardan, medic neurolog, categoria superioară, grad didactic I, grad managerial II, semnatar al Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova, care pe parcursul anilor a reușit să instituie tradiții frumoase, respectate până în prezent.

Începând cu 2015 instituția este condusă de doamna Valentina Țîțu, medic igienist-epidimiolog, grad didactic I, grad managerial II.

În 2020 instituția a sărbătorit 28 ani de activitate, deja în orașul de pe malul Prutului. Pe parcursul acestor ani Colegiul de Medicină Ungheni a pregătit peste 3500 cadre medicale, care s-au încadrat și afirmat excelent în diverse instituții medico-sanitare publice promovând imaginea, tradițiile și prestigiul profesiei de asistent medical.

La 17 octombrie 2018, în cadrul ședinței Cabinetului de Miniștri, Guvernul a aprobat Hotărârea „Cu privire la modificarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 397/2011” despre redenumirea Colegiului de medicină din or. Ungheni în Colegiul de Medicină Ungheni.

La 1 ianuarie 2019 Colegiul de Medicină Ungheni trece la o nouă formă de finanțare și obține un nou statut de funcționare ca instituție publică.

Până în prezent, instituția oferea 2 programe de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiar: Medicină și Îngrijirea bolnavilor, calificarea Asistent medical,  care corespund niveluluii IV ISCED.

Instituția dispune de un corp profesoral în număr de 37 cadre didactice titulare, bază didactico-metodică modernă, cămin. Printr-un proces educațional de calitate,  centrat pe cel ce învață, cu aplicarea tehnologiilor educaționale și informaționale eficiente, desfășurat într-un mediu relevant pentru instruirea teoretică și practică,  CMU asigură: 

  • formarea asistenților medicali competitivi pe piața muncii și capabili de a investi pe tot parcursul vieții în dezvoltarea sa profesională; 
  • formarea specialiștilor conștienți de propria valoare, care respectă îndatoririle morale în exercitarea profesiei;
  • formarea unui cetățean activ, a unei personalități cu spirit de inițiativă, capabile de a se adapta și integra rapid într-o societate aflată în continuă schimbare.

Drumul parcurs de Colegiul de Medicină Ungheni a fost unul al iniţierii (ca al eroilor de basm ), căci au fost depășite multe  obstacole. A fost complicat, dar prin muncă asiduă, dăruire și implicare a tuturor angajaților, s-au materializat visurile şi aspiraţiile multor tineri.

Dacă vă place ceea ce publică portalul News.Ungheni.org și Cratima.md, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe PATREON.
Totodată, pentru a ne putea urmări și pe alte canale media, Vă invităm să vă alăturați pe canalele nostru de pe TelegramYouTubeInstagram și Tik Tok.
Dar, nu uitați și de un like sau abonare pe paginile de facebook NEWS.UNGHENI.ORG și CRATIMA.MD

%d blogeri au apreciat: