Ședința Parlamentul Republicii Moldova din 16 decembrie 2020

Începând cu ora 12:00, aleșii poporului se convoacă 7-a ședință a legislativului din sesiunea de toamnă-iarnă.

În conformitate cu proiectul Ordinii de zi preliminare a ședințelor în plen ale Parlamentului din 16 – 24 decembrie 2020 , aleșii poporului urmează să aprobe examinarea a 62 de proiecte de lege.

Vedeți și Ședința Guvernului Republicii Moldova din 16 decembrie 2020

Ședința plenară a Parlamentului Republicii Moldova va începe la ora 12:00 și va fi retransmisă live și pe paginile de facebook News.Ungheni.org și Cratima.md.

Subiectele Şedinţei plenare din 16 decembrie 2020:

 SubiectulDescriereaVideo, Audio, Text
1.381Proiectul de lege pentru ratificarea Instrumentului pentru modificarea Constituției Organizației Internaționale a Muncii
2.379Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia
3.311Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14, 43, 59; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția și statutul funcționarului public – art.4, 8, 11, ș.a.; ș.a.)
4.471Proiectul de hotărâre cu privire la numirea în funcție a unui viceguvernator a Băncii Naționale a Moldovei
5.142Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului nr.320/2012 (art.15)
6.389Proiectul de lege pentru instituirea unui regim special și preferențial de impozitare pentru plățile efectuate la testarea angajaților pentru identificarea virusului SARS-CoV-2
7.22Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior – art.3, 211; Codul contravențional nr.218/2008 – art.273, 402, 414
8.390Proiectul de lege pentru modificarea Codul navigației maritime comerciale al Republicii Moldova nr.599/1999 (art.7)
9.262Proiectul de lege pentru modificare art.5 din Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale
10.416Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1435/2002 pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și ai satului Varnița din raionul s.a.
11.427Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative nr.69 din 21.05.2020 (art.XXVIII)
12.464Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru elaborarea proiectului de lege privind votul alternativ (votul electronic)
13.332Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Codul penal al RM nr.985/2002 – art.13414, 13415, 287, 212; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.772)
14.104Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii Parlamentului cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare nr.46/2019 (art.1)
15.179Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul penal al RM nr.985/2002 – art.21, 62, 63, ș.a.; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.632, 395, 4394, ș.a.; ș.a.)
16.259Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul civil nr.1107/2002 – art.170; Codul familiei nr.1316/2000 – art.15, 38, 39, ș.a.; Legea privind actele de stare civilă nr.100/2001 – art.23, 41, 42, 45)
17.334Proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225/2003 (art.444)
18.163Proiectul de lege privind protejarea obiectelor de infrastructură esențială pentru asigurarea securității naționale și a ordinii publice
19.73Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (”legea prevenției”) (Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – art.32; Codul contravențional nr.218/2008 – Capitolul V1)
20.243Proiectul de lege privind regimul zonelor defavorizate
21.461Proiectul de lege privind importul unui bun
22.229Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Regulamentul Parlamentului nr.797/1996 – art.492; Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă – art.9; ș.a.)
23.Audieriparlamentare cu privire la situația critică în agricultură cauzată în urma secetei și planul de acțiuni privind depășirea situației Raportor – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
24.Audieriparlamentare cu privire la stabilitatea din domeniul asigurărilor în contextul situației companiei de asigurări ”MOLDASIG” S.A. Raportor – Comisia Națională a Pieței Financiare
25.473Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021
26.474Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021
27.475Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021
28.476Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi – art.6, 71, 10; Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică – art.91, 11; ș.a.)
29.328Proiectul de lege pentru completarea articolului 27 din Legea nr.344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Găgăuz-Yeri)
30.329Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.1, 2, 5; Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă – art.4)
31.330Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.764-XV din 27.12.2001privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (art.4, 101, 17, 18)
32.69Proiectul de lege pentru completarea articolului 181 al Legii nr.1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică
33.2Proiectul de lege cu privire la statutul etnocultural al raionului Taraclia
34.491Proiectul de lege privind abrogarea Legii nr.235 din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 și nr.101 din 1 aprilie 2015
35.502Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (art.41, 42)
36.495Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr.132/2016 (art.32, 36, 40, ș.a.)
37.509Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (pct.1, 2)
38.510Proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 (art.111)
39.485Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor (art.24, 25, 47, ș.a.)
40.395Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea taxe de stat nr.1216/1992 – art.4; Legea cu privire la metodologia calculării plății pentru servicii notariale nr.271/2003 – art.9, 12)
41.493Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.149/2019 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului (art.3)
42.488Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de procedură civilă nr.225/2003 – art.236, 389; Codul administrativ nr.116/2018 – art.226, 240; ș.a.)
43.513Proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.38/1994 despre statutul deputatului în Parlament
44.55Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea taxei de stat nr.1216/1992
45.360Proiectul de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (art.2, 3, 7, ș.a.)
46.387Proiect de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.1527/1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție ”Valkaneș”
47.426Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior (art.1, 3, 4 ș.a.)
48.506Proiectul de lege pentru modificarea articolului 84 din Legea insolvabilității nr.149/2012
49.477Proiectul de lege cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
50.460Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (art.1, 4, 5, ș.a.)
51.228Proiectul de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (art.1, 17)
52.245Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind ordinea transmiterii substanțelor narcotice, psihotrope și precursorilor lor, a armelor de foc, principalelor lor componente, munițiilor, substanțelor și dispozitivelor explozive,
53.483Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind schimbul de informații în formă electronică dintre statele-membre ale Comunității Statelor Independente în scopul efectuării administrării fiscale
54.418Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind supravegherea de stat a sănătății publice nr.10/2009 (art.55)
55.282Proiectul de lege privind modificarea unor prevederi din Legea cu privire la sistemul public de pensii nr.156 din 14.10.1998 (art.41
56.115Proiectul de lege pentru completarea și modificarea Legii nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (art.7, 12, 13)
57.312Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr.1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică – art.142, 19, 191; Legea nr.552/2001 privind evaluarea și acreditarea în sănătate – art.112; ș.a.)
58.302Proiectul legii pentru modificareaunor acte legislative (Legea nr.1409/1997 cu privire la medicamente – art.3, 6, 6’1, 6’2; Legea nr.1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică – art.1, 20, 20’3)
59.399Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova – art.3, 33, 34, ș.a.; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.333, 334)
60.468Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.219/2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri
61.213Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul muncii al RM nr.154/2003 – art.139; Legea salarizării nr.847/2002 – art.15; Legea salarizării în sectorul bugetar nr.270/2018 – art.18)
62.465Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului

Ordinea de zi a Ședințelor plenare a Parlamentului Republicii Moldova din 16 – 24 decembrie 2020:

Ordinea de zi a Ședințelor … by News Ungheni

Ședința legislativului live:

Dacă vă place ceea ce publică portalul News.Ungheni.org și Cratima.md, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe PATREON.
Totodată, pentru a ne putea urmări și pe alte canale media, Vă invităm să vă alăturați pe canalele nostru de pe TelegramYouTubeInstagramși Tik Tok.
Dar, nu uitați și de un like sau abonare pe paginile de facebook NEWS.UNGHENI.ORG și CRATIMA.MD

%d blogeri au apreciat: