BREAKING NEWS // Curtea Constituțională a suspendat legea prin care terenul fostului Stadion Republican a fost restituit statului

Magistrații Curții Constituționale (CC) au suspendat, marți, 8 decembrie, legea votată de deputații PSRM și platforma parlamentară „Pentru Moldova” prin care terenul fostului Stadion Republican a fost restituit statului.

Pe scurt:

Astăzi, 8 decembrie 2020, Curtea Constituțională a pronunțat Decizia nr. 141 din 08.12.2020 referitoare la solicitarea suspendării acțiunii Legii nr. 217 din 3 decembrie 2020 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative

În esență, prin Legea menționată se prevede că terenul fostului Stadion Republican nu este restituit statului și Ambasada SUA nu este privată de dreptul de a construi pe acest teren un nou sediu diplomatic, așa cum era prevăzut anterior. 

Vedeți și BREAKING NEWS // Curtea Constituțională a suspendat legea prin care SIS a fost scos de sub controlul președintelui

Decizia Curții a fost pronunțată în cadrul examinării Sesizării nr. 198a di 7 decembrie 2020 privind controlul constituționalității Legii pentru modificarea și abrogarea unor acte normative (proiectul nr. 478), votat în prima și a doua lectură pe data de 3 decembrie, depusă la Curte de către Dinu Plîngău și Maria Ciobanu, deputați în Parlamentul Republicii Moldova. 

Pe lung:

DECIZIE referitoare la solicitarea suspendării acțiunii Legii nr. 217 din 3 decembrie 2020 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative (sesizarea nr. 198a / 2020) , Chișinău, 8 decembrie 2020 

Curtea Constituţională, judecând în componenţa:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Dina Musteața, asistent judiciar,

Având în vedere sesizarea înregistrată pe 7 decembrie 2020,
Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,

Deliberând în camera de consiliu,

Curtea Constituțională C O N S T A T Ă 

1. La originea cauzei se află o sesizare depusă la Curtea Constituțională pe 7 decembrie 2020, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie, 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicţiei constituţionale, de dl Dinu Plîngău și dna Maria Ciobanu, deputați în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Autorii sesizării îi solicită Curții să verifice constituționalitatea Legii nr. 217 pentru modificarea unor acte normative, adoptată pe data de 3 decembrie 2020 (proiectul nr. 478).

3. Autorii sesizării menționează că la data depunerii sesizării Legea contestată nu a fost promulgată de Președintele Republicii și nu a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Curtea reține că la data examinării sesizării Legea nr. 217 din 3 decembrie 2020 a fost promulgată prin Decretul Președintelui nr. 1861-VIII din 7 decembrie 2020 și a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 329-331 din 8 decembrie 2020.

4. Astfel, în conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Legii nr. 217 din 3 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative, ține de competența Curții Constituționale.

5. În esență, Legea contestată are ca efect abrogarea Legii nr. 151 din 4 octombrie 2018 cu privire la transmiterea cu titlu oneros a unui bun imobil și introducerea Stadionului Republican Chișinău în Lista complexelor sportive din subordinea autorității speciale de specialitate, conținută în Anexa Legea cu privire la cultura fizică și sport nr. 330 din 25 martie 1999.

6. Totodată, autorii sesizării îi solicită Curții să suspende acțiunea Legii contestate, în baza articolului 251 din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională, menționând că Republica Moldova riscă să declanșeze un conflict diplomatic pentru nerespectarea obligațiilor care îi revin din acordurile bilaterale încheiate cu Statele Unite ale Americii. De asemenea, aceștia afirmă că Republica Moldova riscă să-și piardă reputația pe plan internațional, precum și să nu beneficieze de investiții și parteneriate strategice. În viziunea autorilor sesizării, Legea contestată afectează democrația, separația și colaborarea puterilor și securitatea economică și financiară a statului.

7. Curtea reține că, dacă este sesizată în modul corespunzător, ea poate suspenda acțiunea actelor prevăzute la articolele 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 4 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 4 alin. (1) lit. a) din Codul jurisdicției constituționale nr. 502 din 16 iunie 1995, care afectează sau se referă la domeniile stabilite la articolul 251 alin. (2) din Legea citată și de articolul 71 alin. (2) din Codul menționat.

8. Examinând prima facie sesizarea, Curtea consideră necesară suspendarea acțiunii Legii contestate, pentru a verifica, pe baza unor indicii rezonabile, existența unor acorduri bilaterale încheiate de Guvernul Republicii Moldova cu Guvernul Statelor Unite ale Americii, în legătură cu transmiterea terenului pe care se găsește, actualmente, Stadionul Republican, în proprietatea Statelor Unite ale Americii, pentru construirea pe acesta a edificiului unei ambasade, potrivit Legii nr. 151 din 4 octombrie 2018, abrogată prin Legea contestată.

9. Cu privire la domeniul afectat de Legea contestată, Curtea reține că soluția suspendării este necesară pentru a evita prejudiciile şi consecinţele negative iminente pentru ordinea constituțională (a se vedea articolul 251 alin. (2) pct. 1) lit. h) din Legea cu privire la Curtea Constituțională; articolul 71 alin. (2) pct. 1) lit. h) din Codul jurisdicției constituționale). 

Din aceste considerente, în baza articolului 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, articolului 25din Legea cu privire la Curtea Constituțională, articolelor 6, 71, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

Curtea Constituțională D E C I D E

1. Se admite cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 217 din 3 decembrie 2020 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative depusă de domnul Dinu Plîngău și doamna Maria Ciobanu, deputați în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Se suspendă acțiunea Legii nr. 217 din 3 decembrie 2020 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative până la soluţionarea în fond a cauzei.

3. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Preşedinte                                                                            Domnica MANOLE 

Chişinău, 8 decembrie 2020
DCC nr. 141
Dosarul nr. 198a/2020

Dacă vă place ceea ce publică portalul News.Ungheni.org și Cratima.md, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe PATREON.
Totodată, pentru a ne putea urmări și pe alte canale media, Vă invităm să vă alăturați pe canalele nostru de pe Telegram,  YouTubeInstagramși Tik Tok.
Dar, nu uitați și de un like sau abonare pe paginile de facebook NEWS.UNGHENI.ORG și CRATIMA.MD

%d blogeri au apreciat: