Ședința Parlamentul Republicii Moldova din 3 decembrie 2020

Începând cu ora 10:00, aleșii poporului se convoacă 5-a ședință a legislativului din sesiunea de toamnă-iarnă.

În conformitate cu proiectul Ordinii de zi preliminare a ședințelor în plen ale Parlamentului din 3 – 11 decembrie 2020, aleșii poporului urmează să aprobe examinarea a 50 de proiecte de lege.

Ședința plenară a Parlamentului Republicii Moldova va începe la ora 10:00 și va fi retransmisă live și pe paginile de facebook News.Ungheni.org și Cratima.md.

Amintim că la 18 noiembrie curent, activitatea Parlamentului Republicii Moldova a fost deblocată și că în cadrul ședinței plenare din 18 noiembrie, au fost examinate și votate mai multe proiecte, cum ar fi:

Subiectele Şedinţei plenare din 3 decembrie 2020:

Subiecte Agenda

 SubiectulDescriereaVideo, Audio, Text
1.476Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi – art.6, 71, 10; Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică – art.91, 11; ș.a.)
2.475Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021
3.473Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021
4.474Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021
5.345Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2019
6.346Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2019
7.381Proiectul de lege pentru ratificarea Instrumentului pentru modificarea Constituției Organizației Internaționale a Muncii
8.185Proiectul de lege pentru modificarea articolului 32 din Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului
9.272Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului (art.26, 32)
10.441Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul penal nr.985/2002 – art.222; Codul contravențional nr.218/2008 – art.54)
11.276Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul electoral nr.1381/1997 – art.146; Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local – art.26; ș.a.)
12.438Proiectul de lege privind activitatea de asigurare și reasigurare
13.379Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia
14.302Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.31, 32, 33, 4)
15.389Proiectul de lege pentru instituirea unui regim special și preferențial de impozitare pentru plățile efectuate la testarea angajaților pentru identificarea virusului SARS-CoV-2
16.440Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.20, 24; Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale – anexa nr.3; ș.a.)
17.311Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14, 43, 59; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția și statutul funcționarului public – art.4, 8, 11, ș.a.; ș.a.)
18.22Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior – art.3, 211; Codul contravențional nr.218/2008 – art.273, 402, 414
19.97Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.3, 21’1, anexa nr.2; Codul contravențional – art.273, 402, 414)
20.32Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.3, 21’1; Codul contravențional – art.273, 408)
21.471Proiectul de hotărâre cu privire la numirea în funcție a unui viceguvernator a Băncii Naționale a Moldovei
22.477Proiectul de lege cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
23.460Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (art.1, 4, 5, ș.a.)
24.328Proiectul de lege pentru completarea articolului 27 din Legea nr.344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Găgăuz-Yeri)
25.329Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.1, 2, 5; Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă – art.4)
26.330Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.764-XV din 27.12.2001privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (art.4, 101, 17, 18)
27.478Proiectul de lege privind modificarea și abrogarea unor acte normative (Legea nr.330/1999 cu privire la cultură fizică și sport – anexa; Legea nr.151/2018 cu privire la transmiterea cu titlu oneros a unui bun imobil)
28.481Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.753/1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al RM – art.1, 13; Legea nr.170/2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate – art.17, 40, 44)
29.390Proiectul de lege pentru modificarea Codul navigației maritime comerciale al Republicii Moldova nr.599/1999 (art.7)
30.142Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului nr.320/2012 (art.15)
31.262Proiectul de lege pentru modificare art.5 din Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale
32.416Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1435/2002 pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și ai satului Varnița din raionul s.a.
33.427Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative nr.69 din 21.05.2020 (art.XXVIII)
34.464Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru elaborarea proiectului de lege privind votul alternativ (votul electronic)
35.332Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Codul penal al RM nr.985/2002 – art.13414, 13415, 287, 212; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.772)
36.104Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii Parlamentului cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare nr.46/2019 (art.1)
37.179Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul penal al RM nr.985/2002 – art.21, 62, 63, ș.a.; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.632, 395, 4394, ș.a.; ș.a.)
38.259Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul civil nr.1107/2002 – art.170; Codul familiei nr.1316/2000 – art.15, 38, 39, ș.a.; Legea privind actele de stare civilă nr.100/2001 – art.23, 41, 42, 45)
39.334Proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225/2003 (art.444)
40.163Proiectul de lege privind protejarea obiectelor de infrastructură esențială pentru asigurarea securității naționale și a ordinii publice
41.73Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (”legea prevenției”) (Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – art.32; Codul contravențional nr.218/2008 – Capitolul V1)
42.243Proiectul de lege privind regimul zonelor defavorizate
43.406Proiectul de lege cu privire la importul unor bunuri
44.461Proiectul de lege privind importul unui bun
45.229Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Regulamentul Parlamentului nr.797/1996 – art.492; Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă – art.9; ș.a.)
46.228Proiectul de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (art.1, 17)
47.312Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr.1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică – art.142, 19, 191; Legea nr.552/2001 privind evaluarea și acreditarea în sănătate – art.112; ș.a.)
48.Audieri parlamentarecu privire la situația critică în agricultură cauzată în urma secetei și planul de acțiuni privind depășirea situației Raportor – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
49.Audieri parlamentarecu privire la stabilitatea din domeniul asigurărilor în contextul situației companiei de asigurări ”MOLDASIG” S.A. Raportor – Comisia Națională a Pieței Financiare
50.Audieriparlamentare privind rezultatele investigării devalizării sistemului bancar Raportor – Procurorul General
51.ÎNTREBĂRIÎNTREBĂRI

Ordinea de zi a Ședințelor plenare a Parlamentului Republicii Moldova din 3 – 11 decembrie 2020:

Ordinea de zi a Ședințelor … by News Ungheni

Ordinea de zi a Ședințelor … by News Ungheni

Ședința legislativului live:

Dacă vă place ceea ce publică portalul News.Ungheni.org și Cratima.md, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe PATREON

%d blogeri au apreciat: