Ședința Parlamentul Republicii Moldova din 26 noiembrie 2020

Începând cu ora 10:00, aleșii poporului se convoacă în a 3-a ședință a legislativului din sesiunea de toamnă-iarnă.

În conformitate cu proiectul Ordinii de zi preliminare a ședințelor în plen ale Parlamentului din 26 – 27 noiembrie 2020, aleșii poporului urmează să aprobe examinarea a 45 de proiecte de lege.

Ședința plenară a Parlamentului Republicii Moldova va începe la ora 10:00 și va fi retransmisă live și pe paginile de facebook News.Ungheni.org și Cratima.md.

Amintim că la 18 noiembrie curent, activitatea Parlamentului Republicii Moldova a fost deblocată și că în cadrul ședinței plenare din 18 noiembrie, au fost examinate și votate mai multe proiecte, cum ar fi:

Subiectele Şedinţei plenare din 26 noiembrie 2020:

 SubiectulDescriereaVideo, Audio, Text
1.442Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea taxei de stat nr.1216/1992 – art.4; Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament – art.3; ș.a.)
2.361Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 215/2016 cu privire la tineret (art.2, 6, 81, ș.a.)
3.362Proiectul de lege pentru modificarea Legii cinematografiei nr. 116/2014 (art.1, 2, 4, ș.a.)
4.418Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind supravegherea de stat a sănătății publice nr.10/2009 (art.55)
5.215Proiectul de lege pentru completarea Legii ocrotirii sănătății nr.411/1995 (art.371)
6.48Proiectul de lege pentru modificarea Codului contravențional al RM nr.218/2008 (art.400)
7.351Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura nr.149/2006 – art.33; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.405)
8.181Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (legea deoffshorizării) (Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – art.2, 6, 26; Legea nr.179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat
9.389Proiectul de lege pentru instituirea unui regim special și preferențial de impozitare pentru plățile efectuate la testarea angajaților pentru identificarea virusului SARS-CoV-2
10.440Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.20, 24; Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale – anexa nr.3; ș.a.)
11.9Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la ”spălătoria” banilor murdari în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din
12.221Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale – art.4, 78; Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică – art.23; Legea cu privire la fu
13.5Proiectul legii privind abrogarea articolului II din Legea nr.56 din 04.04.2014 pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002
14.297Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului – art.19, 211; Codul civil al RM nr.1107/2002 – art.2007, 2024; ș.a.)
15.439Proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia
16.455Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.3 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova
17.454Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Amendamentului nr.2 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru
18.426Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior (art.1, 3, 4 ș.a.)
19.360Proiectul de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (art.2, 3, 7, ș.a.)
20.438Proiectul de lege privind activitatea de asigurare și reasigurare
21.386Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.302/2017 cu privire la serviciul vamal (art.22, anexa)
22.400Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.1295/2002 privind Zona Economică Liberă ”Ungheni-Business”
23.379Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia
24.399Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova – art.3, 33, 34, ș.a.; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.333, 334)
25.302Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.31, 32, 33, 4)
26.276Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul electoral nr.1381/1997 – art.146; Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local – art.26; ș.a.)
27.411Proiectul de lege cu privire la Reprezentantul Guvernului în teritoriu și Oficiul Reprezentantului Guvernului în teritoriu
28.398Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară (art.2, 3, 4, ș.a.)
29.113Proiectul legii pentru modificarea Codului Contravențional al RM nr.218 din 24.10.2008 (art.408’2,423’10)
30.179Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul penal al RM nr.985/2002 – art.21, 62, 63, ș.a.; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.632, 395, 4394, ș.a.; ș.a.)
31.259Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul civil nr.1107/2002 – art.170; Codul familiei nr.1316/2000 – art.15, 38, 39, ș.a.; Legea privind actele de stare civilă nr.100/2001 – art.23, 41, 42, 45)
32.168Proiectul de hotărîre pentru elaborarea proiectului Codului sănătății al RM și proiectului Strategiei de Dezvoltare a sectorului sănătății a RM 2020-2030
33.193Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.797/1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului (art.47, 119, 148)
34.342Proiectul de hotărâre pentru elaborarea proiectului Strategiei naționale de securitate farmaceutică 2020-2030
35.390Proiectul de lege pentru modificarea Codul navigației maritime comerciale al Republicii Moldova nr.599/1999 (art.7)
36.195Proiectul de lege pentru modificarea Legii ocrotirii sănătății nr.411/1995 (art.20, 21, 35’1)
37.341Proiectul de lege cu privire la acordarea indemnizației unice urmașilor personalului decedat din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, ca urmare a desfășurării activității de combatere a COVID-19
38.142Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului nr.320/2012 (art.15)
39.424Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic (art.4, 7)
40.284Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate – art.6; Codul contravențional nr.218/2018 – art.744, 400)
41.445Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile
42.253Proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr.11 din 13 februarie 2020 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor înstrăinării patrimoniului sindicatelor
43.Audieri parlamentare cu privire la situația critică în agricultură cauzată în urma secetei și planul de acțiuni privind depășirea situațieiRaportor – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
44.Audieri parlamentare cu privire la stabilitatea din domeniul asigurărilor în contextul situației companiei de asigurări ”MOLDASIG” S.A.Raportor – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
45.Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului pentru perioada 3 – 11 decembrie 2020
46.INTERPELĂRI

Dacă vă place cea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON

%d blogeri au apreciat: