Ședința Guvernului Republicii Moldova din 18 noiembrie 2020

Mâine, 18 noiembrie 2020, ora 15:00, Cabinetul de miniștri al Republicii Moldova se întrunește într-o nouă ședință.

Ședința Executivului va fi transmisă LIVE, începând cu ora 15:00, inclusiv pe paginile de facebook News.Ungheni.org și Cratima.MD – Detaliul care contează​.

În conformitate cu Ordinea de zi expusă pe pagina Guvernului, în cadrul ședinței urmează a fi supuse discuțiilor și aprobate 16 proiecte de Hotărâre de Guvern.

 1. Cu privire la cadre;
 2. Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 78/1994 cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizațiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, colabor, dna V. Dumbrăveanu;
 3. Cu privire la evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării, dl S. Pușcuța;
 4. Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 460/2017 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dl P. Voicu;
 5. Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1406/2008 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind clasificarea și sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum și a produselor din carne de bovine, dl I. Perju;
 6. Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului, dl A. Usatîi;
 7. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 3 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova, semna, dl A. Usatîi;
 8. Privind modificarea anexei nr.1 la Ноtărârеа Guvernului пr.381/2019 cu privire la арrоbаrеа Рrоgrаmului național în domeniile сеrсеtării și inovării реntru anii 2020-2023 și а Planului de acțiuni privind imрlеmentаrеа acestuia, dna L. Pogolșa;
 9. Privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, se, dl S. Pușcuța;
 10. Cu privire la aprobarea semnării Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind furnizarea de echipament medical în cadrul Programului de dezvoltare economică şi socială, dna V. Dumbrăveanu;
 11. Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Sistemului Informațional „Registrul solurilor Republicii Moldova”, dl A. Ghilaș;
 12. Pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de plăți directe per cap de animal, dl I. Perju;
 13. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea art.12 din Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, dna V. Dumbrăveanu;
 14. Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, dna V. Dumbrăveanu;
 15. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară, dl I. Perju;
 16. Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2021-2025 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia, dl I. Perju.

Ședința Guvernului Republicii Moldova live:

Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe PATREON

%d blogeri au apreciat: