Şedinţa Parlamentului Republicii Moldova din 16 iulie 2020

Astăzi, 16 iulie 2020, deputații se întrunesc din nou în ședință plenară a Parlamentului Republicii Moldova.

Ședința va fi live începând cu ora 10:00.


Agenda preliminară a Ședinței Parlamentului Republicii Moldova din 16 iulie 2020:

Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 257 Proiectul de lege privind modificarea articolului 35 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei
2. 252 Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor preluării forțate (atac de tip raider) a acțiunilor băncilor comerciale, companiilor de asigurări/reasigurări din Republica Moldova, exercitat
3. 236 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea art.13 din Codul electoral nr.1381/1997
4. 142 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului nr.320/2012 (art.15)
5. 247 Proiectul de lege cu privire la modificarea art.761 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2020
6. 213 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul muncii al RM nr.154/2003 – art.139; Legea salarizării nr.847/2002 – art.15; Legea salarizării în sectorul bugetar nr.270/2018 – art.18)
7. 261 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.212/2004 privind regimul stării de urgență – art.22; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.761; ș.a.)
8. 251 Proiectul de lege pentru modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri nr.1544/1993 (art.37, 46)
9. 246 Proiectul de lege pentru modificare Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998 (art.2, 4, 5, ș.a.)
10. 218 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Lega nr.221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară – art.42; Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice – art.5, 14; ș.a.)
11. 298 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.1321, 1324, 133, ș.a.; Codul de procedură penală al RM nr.122/2003 – art.56, 136, 253, ș.a.; ș.a.)
12. 258 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr.1069/2000 cu privire la informatică – art.5; Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat – art.3, 5, 7, ș.a.)
13. 427 Proiectul legii pentru modificarea Legii insolvabilității nr.149/2012 (art.2, 6, 7, ș.a.)
14. 306 Proiectul Codului vamal
15. 307 Proiectul de lege privind declararea utilităților publice de interes național a lucrărilor de reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale
16. 308 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (art.6, 15, 16, 19)
17. 309 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – art.2, 3, 6, ș.a.; Codul contravențiilor al RM nr.218/2008 – art.350
18. 235 Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (Anexa nr.3, art.351)
19. 317 Proiectul de lege privind importul unor autospeciale
20. 263 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul electoral nr.1381/1997 – art.1, 8, 15, ș.a.; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.52, 400, 4235; ș.a.)
21. 292 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Codul electoral nr.1381/1997 – art.2, 31; Legea nr.294/2007 privind partidele politice – art.8)
22. 297 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului – art.19, 211; Codul civil al RM nr.1107/2002 – art.2007, 2024; ș.a.)
23. 293 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție
24. 251 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea drumurilor nr.509/1995 – anexa nr.3; Legea nr.414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule – art.39; ș.a.)
25. 106 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea ocrotirii sănătății nr.411/1995 – art.26; Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.9; ș.a.)
26. 301 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.216/2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni (art.2, 4, 5, ș.a.)
27. 45 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova nr.200/2010 (art.361)
28. 310 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 31 din Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii
29. 250 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr.140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii – art.1, 4, 8, ș.a.; Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – anexa; ș.a.)
30. 52 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 14 al Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr.756/1999
31. 151 Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980
32. 217 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind promovare
33. 220 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi – art.29, 32; Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale – art.47; Legea cu privire la energetică – a
34. 284 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate – art.6; Codul contravențional nr.218/2018 – art.744, 400)
35. 318 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 19 din Legea cu privire la avocatură nr.1260/2002
36. ÎNTREBĂRI ÎNTREBĂRIȘedința Live:Proiectul Ordinii de zi / Agendei a ședințelor în plen ale Parlamentului pentru perioada 16 – 17 iulie 2020:

Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON%d blogeri au apreciat: