Consiliul municipal Ungheni se convoacă în ședință extraordinară

Prin Dispoziția primarului municipiului Ungheni nr. 136-02/1-07 din 7 iulie 2020, Alexandru Ambros convoacă la data de 17 iulie 2020 ședință extraordinară al Consiliului Municipal Ungheni.Ședința consiliului aleșilor municipali din 17 iulie curent este a patra ședință din anul 2020 și a cincea din actualul mandat.

Ședința extraordinară este planificată pentru ora 15:00 și va avea loc în Sala de ședință a Primăriei municipiului Ungheni.

Confort ordinii de zi, în cadrul ședinței consiliului municipal, urmează a fi abordate 6 subiecte:

  1. Сu privire la modificarea bugetului municipiului Ungheni репtru аnul 2020, Raportor: Т. Pavliuc, contabil-șef;
  2. Сu privire la арrоbаreа unоr Regulamente, Raportor: Т. Gavriliuc, secretarul CM Ungheni;
  3. Сu privire la аcоrdаreа ajutorului material unic, Raportor: D. Ternovschi, viceprimar
  4. Сu privire Ia edificarea unui monument în mеmоriа ostașilor căzuți în Războiului din Afganistan, ореră соmеmоrаtivă de război, mоnumеnt de fоr public. Raportor: V. Savin, arhitect-șef al mun. Ungheni;
  5. Cu privire Ia casarea unоr mijloace fixe aflate la balanța instituțiilor publice din subordinea Рrimăriеi Municipiului Ungheni. Raportor: Т. Pavliuc, contabiI-șef
  6. Diverse

Totodată, Dispoziția stipulează și orarul întrunirilor Comisiilor de specialitate ale Consiliului municipal Ungheni:

  • Comisia Economie, buget și finanțe – 16 iulie 2020, ora 13:00, biroul CIC;
  • Comisia Socială – 16 iulie 2020, ora 15:00, biroul CIC;
  • Comisia Învățământ, cultură, tineret și sport – 16 iulie 2020, ora 17:00, biroul CIC.

În contextul celor expuse supra, reamintim cetățenilor municipiului Ungheni că Ședințele Consiliului Municipal sunt publice și încurajăm participarea locuitorilor.Dispoziția primarului municipiului Ungheni nr. 136-02/1-07 din 7 iulie 2020

Dacă vă place cea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON%d blogeri au apreciat: