Ședința Guvernului Republicii Moldova din 8 iulie 2020

Mâine, 8 iulie 2020, ora 14:00, Cabinetul de miniștri al Republicii Moldova se întrunește într-o nouă ședință.

Ședința va fi prezidată de către Prim-ministrul Ion Chicu.În conformitate cu Ordinea de zi, în cadrul ședinței urmează a fi supuse discuțiilor și aprobate 30 proiecte de Hotărâre de Guvern.

 1. Cu privire la cadre
 2. Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 357/2018 cu privire la determinarea dizabilității, dna V. Dumbrăveanu
 3. Pentru modificarea anexei nr. 2211 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile, dl A. Pînzari
 4. Pentru transmiterea unui bun imobil și modificarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile, dl P. Voicu
 5. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 31 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, dna V. Dumbrăveanu
 6. Pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 102/2018 cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială, științifică și tehnică, dl S. Răilean
 7. Pentru modificarea punctului 19 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1167/2008, dna V. Dumbrăveanu
 8. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dl P. Voicu
 9. Pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 454/2008 cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administrației publice, precum și a altor autorități administrative centrale la executarea angajamentelor as, dna V.  Dumbrăveanu
 10. Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 86/2018 cu privire la unele instituții rezidențiale, dl I. Șarov
 11. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru susținerea programelor raioanele/municipale de granturi, dl I. Șarov
 12. Pentru transmiterea unor bunuri imobile și abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 916/2010 cu privire la transmiterea unui imobil, dl I. Șarov
 13. Pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii India privind cooperarea în domeniul sănătății și medicinei, dna V. Dumbrăveanu
 14. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, dl S.Răilean
 15. Cu privire la modificarea anexelor nr. 1 și nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă, dna V. Dumbrăveanu
 16. Privind aprobarea unor măsuri necesare pentru asigurarea securității cibernetice la nivel guvernamental și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 414/2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a adm, dna L. Iaconi
 17. Cu privire la aprobarea Procedurii comune de înregistrare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare, dna V. Dumbrăveanu
 18. Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Codul vamal, dl S. Pușcuța
 19. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, dna V. Dumbrăveanu
 20. Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolului 4 alineatul 4 din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, dna V.  Dumbrăveanu
 21. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind interpretarea articolului 58 din Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice nr. 10/2009, dl F. Nagacevschi
 22. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea articolului 13 din Codul electoral nr. 1381/1997, dl F. Nagacevschi
 23. Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind acordarea, cu titlu de excepție, a dreptului la pensie anticipată pentru limită de vârstă, dna V. Dumbrăveanu
 24. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, dna V. Dumbrăveanu
 25. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, dna L. Iaconi
 26. Cu privire la transmiterea Întreprinderii de stat „Firma Agricolă „Serele Moldovei” și modificarea unor hotărîri ale Guvernului, dl G. Țepordei
 27. Pentru aprobarea unor măsuri suplimentare de transparență privind achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) pentru anul 2020, dl S. Pușcuța
 28. Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19, dl S. Pușcuța
 29. Cu privire la prelungirea termenului de interzicere a exportului unui produs, dl S. Pușcuța
 30. Pentru aprobarea proiectului de lege privind declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de reabilitare, modernizare şi extindere a unor drumuri naționale, dl S. Răilean

Ședința Guvernului Republicii Moldova live:

Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON%d blogeri au apreciat: