Ședința Guvernului Republicii Moldova din 1 iulie 2020

Astăzi, 1 iulie 2020, ora 13:00, Cabinetul de miniștri al Republicii Moldova se întrunește într-o nouă ședință.

Ședința va fi prezidată de către Prim-ministrul Ion Chicu.În conformitate cu Ordinea de zi, în cadrul ședinței urmează a fi supuse discuțiilor și aprobate 16 proiecte de Hotărâre de Guvern.

 1. Cu privire la cadre
 2. Cu privire la aprobarea Programului de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizarea acestora, dl S. Răilean
 3. Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 216/2003 cu privire la Sistemul informaţional integrat automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvârşit infracţiuni, dl P. Voicu
 4. Privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2012 cu privire la transmiterea în gestionare a mijloacelor financiare alocate în anii 2004-2009 pentru crearea stațiunilor tehnologice de mașini și a mijloacelor provenite din rambursarea creditelor tehnic, dl I. Perju
 5. Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 199/2014 cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028), dl I.Perju
 6. Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile, dl Gh. Țepordei
 7. Cu privire la instituirea mecanismului de coordonare a activităților în domeniul schimbărilor climatice, dl I. Perju
 8. Cu privire la modificarea și abrogarea unor Hotărâri ale Guvernului, dl Gh. Țepordei
 9. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea articolului 41 din Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014, dl I. Șarov
 10. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative, dl S. Pușcuța
 11. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea Codului electoral nr. 1381/1997, dl F. Nagacevschi
 12. Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, dl S. Pușcuța
 13. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 4 al Legii nr. 393/1999 cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie, dl S. Răilean
 14. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 37 din Legea nr. 129/2019 privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman, dl I. Perjuâ
 15. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, dna V. Dumbrăveanu
 16. Pentru aprobarea Raportului Agentului guvernamental cu privire la executarea hotărârilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului în anul 2019, dl O. RotariȘedința Guvernului Republicii Moldova live:

Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON%d blogeri au apreciat: