La Ungheni a avut loc forum pedagogic raional cu tematica „Impactul educației asupra calității vieții”

La 22 august 2019, în municipiul Ungheni a avut loc Forumul pedagogic raional, cu tematica „Impactul educației asupra calității vieții”.

În cadrul Forumului au fost consemnate rezultatele anului precedent, s-a desfășurat un dialog multidimensional, cu participarea a 5 grupuri reprezentative, la care participanții au venit cu soluții, propuneri, viziuni pentru reușita formării unui cetățean fericit în țara sa:

 • Olga Popa, Direcția Educație a prezentat un Raportul  „Rezultatele  actului didactic. Concluzii și aspirații”;
 • Tatiana Lazar, Direcția Educație, a prezentat un Raportul „Educația nonformală–multiplicator al dezvoltării personale a elevului”.Totodată, în cadrul forumului a avut loc semnarea Acordului de colaborare între Direcțiile Educație Orhei și Ungheni, fiind un pas important pentru dezvoltarea relațiilor în domeniul educației, schimb de bune practici, acțiuni comune de formare continuă, de prietenie.

La Forum au participat:

 • Managerii instituţiilor de învăţământ școlare, preșcolare și extrașcolare;
 • Cadre didactice;
 • Părinți;
 • Elevi;
 • Reprezentanți ai administrației publice locale;
 • Parteneri educaționali;

În cadrul evenimentului au mai participat:

 • Liliana Nicolaescu-Onofrei, Ministra Educaţiei, Culturii și Cercetării;
 • Alexandru Ciuvaga, președintele raionului Ungheni;
 • Ludmila Guzun, deputat în Parlamentul Republicii Moldova;
 • Vladimir Guțu, decan, Universitatea de Stat din Moldova, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar;
 • Gheorghe Avornic, rectorul Universității de Studii Politice și Economice  Europene „Constantin Stere”;
 • Maria Vasiliev, conferențiar universitar, doctor în pedagogie, șefa Departamentului Formare Profesională Continuă, Universitatea Tehnică din Moldova;
 • Silvia Mustovici, șefa Direcției Generale Educație Orhei;
 • Mihai Lașcu, Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”;
 • Reprezentanți ai mass-media.Galerie foto:

Imagen: 3

 • Descargar Imagen
 • Comentar Imagen
 • « Anterior
 • Siguiente »
 • %d blogeri au apreciat: