Spitalul raional Ungheni angajează asistente și asistenți medicali

Instituția Medico-Sanitară Primară „Spitalul raional Ungheni” anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor temporar vacante de asistent medical în următoarele secții:


 • Terapie;
 • Psiho-Narcologie;
 • Informatică și statistică medicală,
 • Asistența Medicală Specializată de Ambulatoriu;
 • Asistent medical dietician.

La concurs pot participa cetățenii Republicii Moldova cu studii în domeniu.

Dosarul potențialului candidat va cuprinde următoarele documente:

 • cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculum vitae (CV);
 • referințe de la locurile anterioare de lucru.

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarul complet urmează a fi depus personal în cadrul Secției Resurse umane a Spitalului raional Ungheni.

Termenul limită de depunere a dosarului: 15 august 2019.Pentru informații suplimentare, apelația la numărul de telefon (0) 236 2-25-82 sau la adresa srungheni.md

%d blogeri au apreciat: