Primăria Nisporeni anunță concurs repetat pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil-șef

Primăria orașului Nisporeni, în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 201 din 11 martie 2009, anunță concurs repetat pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil-șef.Condiţiile de participare la concurs.

Generale:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.
 • Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă 
 • Experienţă profesională – cel puțin un an

Speciale:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul;
 • Cunoştinţe de operare la calculator (utilizarea programelor generale specifice activității de birou și al domeniul de contabilitate);

Abilităţi necesare exercitățrii funcției publice vacante de contabil-șef:

 • abilităţi de analiză, de sinteză şi planificare;
 • de elaborare a documentelor, de monitorizare şi evaluare;
 • capacitate de organizare şi coordonare;
 • consultare și instruire;
 • efectuarea unor prezentări;
 • comunicare eficientă.

Pentru participare la concurs se depun următoarele documente:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. cazierul judiciar/ declaratie pe proprie raspundere
 6. certificatul medical – dacă în fişa postului pentru funcţia respectivă, sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
 7. documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Dosarele de participare la concurs pot fi prezentate la adresa: or. Nisporeni, str. Alexandru cel Bun nr. 55.

Termen – 4 septembrie 2019, inclusiv.%d blogeri au apreciat: