Consiliului orăşenesc Călăraşi se convoacă în ședință ordinară la 15 martie 2019

Primăria orașului Călărași, convoacă pentru ziua de vineri, 15 martie, ora 14:00, ședința ordinară a Consiliul orășenesc Călărași.Conform Ordinei de zi, în cadrului primei ședințe ordinare din anul 2019, Consiliul urmează să examineze 20 de subiecte, și anume:

 1. Cu privire la execuţia bugetului Primăriei oraşului Călăraşi pe anul de gestiune 2018. (Raportor Angela Căpăţînă – contabil-şef);
 2. Cu privire la casarea mijloacelor fixe (Raportor Angela Căpăţînă – contabil-şef);
 3. Despre activitatea Primăriei oraşului Călăraşi în anul bugetar 2018. (Raportul primarului oraşului Călăraşi – Nicolae Melnic);
 4. Cu privire la scutirea de plată pentru întreţinerea copiilor în Instituţiile de Educaţie Timpurie din oraşul Călăraşi pe anul 2019. (Raportor Victor Ambroci – viceprimar);
 5. Cu privire la permisiunea de cazare cu titlu gratuit. (Raportor Victor Ambroci – viceprimar);
 6. Cu privire la modificarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2019. (Raportor Raisa Smolenschi –  specialist);
 7. Cu privire la aprobarea unor norme financiare pe anul 2019. (Raportor Raisa Smolenschi – specialist principal);
 8. Cu privire la unele modificări în Statul de personal pentru Școala Sportivă „Mihai Viteazul”. (Raportor Raisa Smolenschi – specialist principal);
 9. Cu privire la aprobarea schemelor de încadrare. (Raportor Raisa Smolenschi – specialist principal);
 10. Cu privire la anularea obligației fiscale restante a unor contribuabili conform situației din 31.12.2018. (Raportor Valentina Jumbei – specialist superior);
 11. Cu privire la permisiunea de proiectare a obiectivului. (Raportor Nicolae Preguza – arhitect-şef);
 12. Cu privire la schimbarea destinației construcției. (Raportor Nicolae Preguza – arhitect-şef);
 13. Cu privire la aprobarea contribuţiei în scopul implimentării proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Călărași”. (Raportor Nicolae Preguza – arhitect-şef);
 14. Cu privire la aprobarea itinerarului pentru transportul public orășenesc. (Raportor Ion Chicu – specialist);
 15. Cu privire la modificarea componenței comisiei de licitație”. (Raport Nicolae Chitorogă – specialist);
 16. Cu privire la darea în chirie cu titlu gratuit. (Raport Nicolae Chitorogă – specialist);
 17. Cu privire la transmiterea lotului de teren în drept de superficie. (Raport Nicolae Chitorogă – specialist);
 18. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a consiliului pentru trimestrul II al anului 2019. (Raportor Ecaterina Melnic – secretarul consiliului);
 19. Cu privire la aprobarea Regulamentului de administrare a cimitirelor. (Raportor Arapan Veaceslav – consilier);
 20. Cu privire la soluționarea chestiunilor ce țin de reglementarea funciară. (Raportori Elena Lungu – specialist în gestionarea patrimoniului și Nicolae Chitorogă – specialist).One thought on “Consiliului orăşenesc Călăraşi se convoacă în ședință ordinară la 15 martie 2019

%d blogeri au apreciat: