DOC // Spitalul raional Ungheni se extinde

În ședința Cabinetului de Miniștri din 18 ianuarie 2019, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărârea nr.  „Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile”. Prin acest act normativ, mai multe imobile ce au aparținut anterior Î.S. „Calea Ferată a Moldovei” și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (gestiunea IMSP „Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”) trec în gestiunea Consiliului raional Ungheni.Bunurile imobile vizate:

  • Policlinica ambulatoriului de Linie a Stației CFM Ungheni;
  • Staționarul ambulatoriului de Linie a Stației CFM Ungheni;
  • Depozitul ambulatoriului de Linie a Stației CFM Ungheni;
  • Terenul aferent pentru construcții al ambulatoriului de Linie. 

Ulterior, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (IMSP „Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale) în comun cu Consiliul raional Ungheni vor institui comisia de transmitere şi vor asigura, în termen de 60 de zile, transmiterea bunurilor imobile sus-meționate, conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015.

Agenţia Servicii Publice, la cererea titularului de drept, va efectua modificarea documentaţiei cadastrale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului sus-menționate.

Potrivit Notei informative a proiectului, actul normativ a fost elaborat de MSMPS la solicitărea președintelui raionului Ungheni din motiv că Spitalul Raional Ungheni nu dispune astăzi de spații suficiente pentru crearea serviciilor medicale calitative. În acest scop, sunt necesare spaţii suplimentare pentru organizarea prestării serviciilor la nivel raional și anume:

  • Crearea Serviciului asistenţă boli cronice în cadrul Spitalului Raional Ungheni;
  • Serviciile de recuperare (masaj, fizioproceduri, chinetoterapie);
  • dezvoltarea pe viitor a serviciului de îngrijiri paleative pentru pacienții de ambulator;
  • dezvoltarea pe viitor a serviciului de îngrijiri paleative mobil, care necesită spaţiu si condiţii speciale (dotare cu automobile a echipei mobile);
  • concentrarea serviciilor îngrijiri paleative într-un edificiu;
  • asigurarea serviciilor îngrijiri psihonarcologice de nivel regional pentru raioanele Ungheni, Nisporeni, Călăraşi, Făleşti.Hotărârea Guvernului „cu privire la transmiterea unor bunuri imobile” – transmiterea imobilelor ex-„Spitalu… by Marin Mihai Bodrug on Scribd

%d blogeri au apreciat: