La Ungheni a avut loc lansarea proiectului “Monitorizarea şi protejarea în comun a mediului înconjurător în Bazinul Mării Negre”

La 17 octombrie, 2018 curent,  în sala de şedinţe a Consiliului Raional Ungheni a avut loc lansarea proiectului “Monitorizarea şi protejarea în comun a mediului înconjurător în Bazinul Mării Negre”, cod eMS BSB-538l, informează Consiliul raional UngheniProiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate, în cadrul Programului Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, Prioritatea 2 – Promovarea coordonării protecţiei mediului şi reducerea în comun a deşeurilor marine în Bazinul Mării Negre, Obiectivul Specific 2.1 – Îmbunătăţirea monitorizării în comun a mediului, cu o valoare totală de 723.472,24 euro (aproximativ 14.071.535 lei), din care bugetul Consiliului Raional Ungheni îl constituie 140.278.00 euro (aproximativ 2.728.407,1 lei), contribuţia Consiliului Raional Ungheni fiind 11 222.24 euro (218.272,56 lei)

Managerul proiectului, Violeta Petre, directorul Centrului de Resurse şi Atragere a Investiţiilor a făcut prezentarea Proiectului„“Monitorizarea şi protejarea în comun a mediului înconjurător în Bazinul Mării Negre” – ALERT, cod eMS BSB 538.

Despre sinergia activităţilor de intervenţie în situaţii de urgenţă în raionul Ungheni, a vorbit Ludmila Ursatiev, şef Secţie Economie şi Reforme, Consiliul Raional Ungheni.

Despre necesitatea implementării unui astfel de proect a vorbit Oleg Blişceac, şef Direcţia Situaţii Excepţionale Ungheni, Silvia Ungureanu,  Inspecţia pentru Protecţia Mediului Ungheni, Cornei Alexandru, Centrul raional Sănătate Publică Ungheni, consilierul raional Haralampie Chirilov, cât şi primarii raionului Ungheni

În cadrul proiectului în raionul Ungheni vor fi întreprinse următoarele activităţi:

  • Procurarea echipamentului pentru 80 salvatori-voluntari
  • Seminare de instruire pentru salvatorii-voluntari
  • Procurarea şi instalarea unui sistem de monitorizare a mediului
  • Procurarea sistemului de alarmă (sirene)
  • Instruirea personalului privind exploatarea sistemelor electronice
  • Elaborarea unei hărţi digitale pentru situaţii de urgenţă a Raionului Ungheni
  • Mobilarea şi dotarea Punctului de dirijare a Protecţiei civile

În încheierea proiectului va fi desfăşurată o activitate – simulare de salvare, unde vor fi puse în aplicare cunoştinţele acumulate de către salvatori şi demonstrată tehnica în acţiune.Rezultatele aşteptate cuprind:

  • implementarea unui sistem integrat de monitorizare a mediului;
  • creşterea capacităţii instituţiilor publice de a interveni şi gestiona eficient situaţiile de urgenţă;
  • creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice privind problemele de mediu.

Proiectul are o durată de implementare de 24 de luni.

Pentru informaţii adăugătoare apelaţi 0236 22781 – Eugenia Savin, asistent tehnic comunicare.

Mai multe informaţii privind desfăşurarea proiectului veţi putea urmări pe site-ul Consiliului Raional Ungheni – www.crungheni.md.

Acest material a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conţinutul acestui material este responsabilitatea exclusivă a Consiliului Raional Ungheni şi nu poate fi luat în considerare pentru a reflecta punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Galerie foto de la eveniment, publicată de Consiliul raional Ungheni:

%d blogeri au apreciat: