Cabinetul de Miniștri a aprobat schimbarea denumirii Colegiului de Medicină din mun. Ungheni

În ședința Cabinetului de Miniștri din 17 octombrie 2018, Guvernul a aprobat Hotărârea „cu privire la modificarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 397/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” prin care mai multe instituții de învățământ din domeniul medical își schimbă denumirea. Astfel, Colegiul de Medicină din or. Ungheni este redenumit în Colegiul de Medicină Ungheni, transmite bodrug.eu
Sursa comunică câ conform Notei Informative a porictului HG, în contextul noilor direcţii de dezvoltare strategice a instituţiilor din cadrul sistemului de sănătate publică la nivel naţional, a fost elaborat proiectul de modificare a denumirilor a unor instituţii publice: Colegiul de Medicină, or. Cahul în Colegiul de Medicină Cahul, Colegiul de Medicină, or. Ungheni în Colegiul de Medicină Ungheni, Colegiul de Medicină, or. Orhei în Colegiul de Medicină Orhei, argumentînd prin faptul că reieşind din modificările operate prin Legea nr. 248 din 03 noiembrie 2016 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova oraşul Cahul, Orhei şi Ungheni au statut de municipiu.

Hotărârea „cu privire la modificarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 397/2011 pentru aprobarea Reg… by Marin Mihai Bodrug on Scribd%d blogeri au apreciat: