ZAL Expo-Business-Chișinău, ZEL Ungheni-Business și Bălți și-ar putea fi extinde suprafața

Suprafaţa zonelor economice libere din Ungheni, Chişinău și Bălţi ar putea fi extinsă şi optimizată

Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe Ștefan Creangă a înregistrat un proiect de lege pentru extinderea și optimizarea teritoriului a trei zone economice libere, comunică allmoldova.com

Sursa mai comunică că proiectul este conceput pentru a sprijini investitorii locali și străini care implementează proiecte de investiții strategice importante pentru economia Republicii Moldova în sfera industrială, pentru a asigura eficacitatea ZEL, pentru a crește volumul de produse pe care le produc și a implementa noi proiecte de investiții.

Astfel, zona economică liberă Ungheni-Business, a cărei suprafață este de 42,34 hectare, va fi extinsă la 351,7 ha. Acesta va include: 4 loturi de 19.1803 ha în mun. Ungheni, un teren cu o suprafață de 32,2695 ha în satul Tuhara din raionul Călăraşi și 2 terenuri cu o suprafață de 26,1153 în Nisporeni. În același timp, terinurile care aparţin companiilor BNV și Ceramica-Ungheni va fi exclus din ZEL Ungheni, precum și teritoriul rezervat pentru proiectul ceh nerealizat privind construirea unei centrale de cogenerare în satul Zagarancea.

În prezent, în ZEL Ungheni-Business aproximativ 88% din teritoriu a fost dezvoltat, iar autoritățile locale au solicitat deja deschiderea de noi subzone ale Zonei Ungheni. Aceasta are 36 de rezidenţi, a creat mai mult de 2,8 mii de locuri de muncă, iar investițiile au depășit 74,5 milioane de dolari.

În Expo-Business Chișinău se propune extinderea teritoriului prin includerea a 16 terenuri cu o suprafață totală de 17,89 hectare situate în oraș Sângera. Astăzi, această Zonă ocupă 23,61 hectare alocate până în 2035. În ZEL Chișinău există 43 de rezidenți, cu investiții străine din 11 țări. Pentru proiectul ZEL Bălţi se propune includerea a 2 loturi (2,5538 ha) în municipiul Bălţi, 2 terenuri (0,4028 ha) în Cahul, un teren (8,92 ha) în Ștefan Vodă, un teren (20 ha) în Cimișlia, 2 (3.2261 hectare) în Strășeni, 3 terenuri (1.5027 ha) în satul Albinetul Vechi din raionul Falesti și un teren (8.5234 ha) în Rezina.

Potrivit autorului proiectului, în ZEL Bălţi există 55 de rezidenți (15 dintre aceștia au fost înregistraţi în 2017), care au investit 162 milioane dolari (66 milioane dolari în 2017). Au fost create 6.200 de locuri de muncă cu un salariu mediu de 11.600 de lei. Deja în acest an se așteaptă investiții suplimentare de peste 110 milioane, ceea ce va crea 8000 de noi locuri de muncă și va crește producția industrială a ZEL Bălţi de la 2,75 miliarde la 6,6 miliarde de lei.

În plus, sunt în curs de desfășurare negocieri cu mai mulți potențiali investitori și au fost inițiate proiecte care vor necesita în viitor premise suplimentare pe care acest FEZ nu le are. În general, se așteaptă ca măsurile propuse să permită dezvoltarea economiei regiunilor, crearea de noi locuri de muncă, obținerea veniturilor și îmbunătățirea nivelului de trai al populației.

Sursa: Marin BODRUG / bodrug.eu

One thought on “ZAL Expo-Business-Chișinău, ZEL Ungheni-Business și Bălți și-ar putea fi extinde suprafața

%d blogeri au apreciat: