Ministra Mediului Iuliana Cantaragiu în vizită de lucru la Ungheni

La 20 septembrie curent, ministra Mediului, Iuliana Cantaragiu, a efectuat o vizită de lucru în municipiul și raionul Ungheni.

Din imaginile publicate pe pagina administrației publice locale, informăm că pe lângă ministra Cantaragiu, la ședința de lucru a participat și deputatul unghenean Adrian Cheptonar, membru al Comisiei parlamentare securitate naţională, apărare şi ordine publică, primarii municipiului Ungheni și orașelor Călărași și Nisporeni

Ar putea fi o imagine cu 3 persoane, persoane stând jos, persoane în picioare şi interior

Ședința organizată cu reprezentanții autorităților locale din raioanele Nisporeni, Călărași și Ungheni, a avut scopul de a discuta despre etapele de inițiere a construcției infrastructurii de gestionare a deșeurilor solide în Regiunea Management al Deșeurilor nr. 5.

Astfel, subiectele agendei de discuții, au vizat:

  • finalizarea actualizării Studiului de fezabilitate;
  • instituirea operatorului regional de gestionare a infrastructurii;
  • crearea unității de implementare a proiectului la nivel regional;
  • pregătirea platformei de finanțare;
  • lansarea achizițiilor pentru inițierea construcției poligonului regional și stațiilor de transfer a deșeurilor;

Vizita a avut loc în contextul implementării Strategiei de gestionare a deșeurilor 2013-2027 din Republica Moldova, în cadrul programului ”Managementul Deșeurilor Solide în Republica Moldova”, implementat cu suportul Băncii Europene de Investiții (BEI) și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în 8 regiuni de dezvoltare.

Managementul deșeurilor

La momentul de față, în pofida tuturor eforturilor, doar ceva mai mult de 50% din populația municipiului Ungheni a încheiat contracte pentru evacuarea deșeurilor cu întreprinderea prestatoare – AVE Ungheni.

Refuză să încheie contracte mai ales proprietarii caselor individuale.

Această situație se datorează și lipsei unui cadru legal, care ar prevedea obligativitatea contractării serviciului de colectare a deșeurilor de către absolut toți, căci nu există om, instituție publică sau întreprindere, care să nu genereze gunoi.

Din moment ce unii refuză să încheie contracte, costurile suportate de întreprindere nu sunt acoperite în măsura în care aceasta ar putea să se dezvolte, să investească în echipamente moderne, astfel ca evacuarea și depozitarea gunoiului să se facă mult mai operativ și calitativ.

Suferă, totodată, și mediul, pentru că apar gunoiști neautorizate, unele persoane aruncă gunoiul la nimereală, fără să se gândească la consecințe.

Propunerea a fost să fie modificată legislația, ca toate persoanele fizice și juridice să fie obligate să încheie contracte pentru serviciile de colectare, transportare și depozitare a deșeurilor menajere în localitățile unde există un operator ce prestează acest serviciu.

Refuzul ar trebui să fie catalogat drept contravenție și să fie stabilite sancțiuni, așa cum se face în toate statele dezvoltate.

Ar putea fi o imagine cu 5 persoane, persoane în picioare, copac şi în aer liber
Ar putea fi o imagine cu 1 persoană şi în aer liber

Serviciul de alimentare cu apă și canalizare

Doar în anul 2021, sitemul de canalizare din municipiul Ungheni a fost extins cu circa 11 km, cu posibilitatea racordării a 701 gospodării.

În multe cazuri, însă, locuitorii preferă să utilizeze în continuare fosele construite individual și refuză să se branșeze la sistemul de canalizare.

În prezent, nu exisă convingerea că fosele construite de locuitori respectă normele tehnice (distanța până la sursele de apă, sistem de drenaj, existența biofiltrelor etc.), iar exploatarea incorectă a lor majorează riscul contaminării solului și a pânzei freatice.

De aceea s-a propus de a opera modificări în Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, care ar prevedea că persoanele fizice și juridice au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate, dacă aceșstea nu dețin stații de epurare avansată.

Discuțiile au durat peste două ore, iar ministra a dat asigurări că toate propunerile vor fi examinate și vor fi luate deciziile ce se impun.

Dacă vă place ceea ce publică portalul News.Ungheni.org și Cratima.md, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe PATREON sau GOFUNDME
Totodată, ne puteți urmări și pe alte canale media TelegramYouTubeInstagram și Tik Tok
Dar, nu uitați și de un like sau abonare pe paginile de facebook NEWS.UNGHENI.ORG și CRATIMA.MD

Faci un comentariu sau dai un răspuns?