Cod GALBEN și PORTOCALIU de inundații pe râul Prut

În legătură cu precipitațiile foarte puternice căzute în cursul superior a Bazinului Hidrografic al râului Prut (Ucraina) Centrul Hidrologic avertizează toți locuitorii din lunca râului Prut că în intervalul de timp 23 – 29 iunie, există riscul inundării mai multor localități.
Potrivit instituției, în amonte de lacul de acumulare, pe sectorul s. Criva – or. Costeşti – Stânca, nivelul apei în râul Prut va continua să crească cu 1.80 – 2.20 m faţă de nivelul din 23 iunie.

Vezi și

Urmare, este prognozată ieşirea apei în lunca râului Prut în raioanele Briceni şi Edineţ, cu subinundarea terasamentului de cale ferată or. Cernăuţi – or. Bălţi şi începutul subinundării unor sate aferente râului.

Pentru acest sector a fost emis Cod PORTOCALIU de inundații:Totodată, rămâne în vigoare Codul GALBEN de inundații pentru următoarele sectoare:

 • râul Prut, segmentul în aval de CHE Costești – Stânca /  or. Costești – mun. Ungheni – or. Cantemir – nivelul râului Prut va continua să crească cu 2.5 – 3.5 metri;
 • râul Prut, segmentul bazinului inferior / or.Cantemir – mun. Cahul – s. Brânza – nivelul râului Prut va continua să crească cu 1.0 – 2.0 metri;
 • râul Nistru, segmentul bazinului mijlociu / Năslavcea – mun. Soroca – or. Râbnița – CHE Dubăsari – nivelul râului Nistru va continua să crească cu 1.8 – 2.2 m.

RISCURI:

 • sunt posibile inundaţii vaste în zone cu risc sporit de inundaţie;
 • risc de avariere sau distrugere a locuințelor, a obiectivelor sociale, culturale și/sau economice, a căilor ferate, a carosabilelor, a liniilor de curent electric şi de telecomunicații, a conductelor de gaze;
 • perturbarea sau blocarea activităţii în domeniile transporturilor rutiere şi feroviare;
 • erodarea parțială a bazei construcțiilor hidrotehnice;
 • risc de cedare a unor baraje (predominant cele construite din pământ);
 • se poate produce masiv eroziunea solului, înnămolirea şi pătulirea culturilor cerealiere, prăşitoare şi legumicole;
 • risc major de producere a alunecărilor de teren;
 • este posibilă formarea torenților masivi de apă și noroi;
 • se poate produce inundarea parțială a surselor de alimentare cu apă (fântânilor, izvoarelor);
 • agravarea semnificativă a situației sanitaro-epidemiologice.

Se recomandă:

 • respectarea indicațiilor autorităților;
 • respectarea planurilor urbanistice și regulamentelor locale de urbanism;
 • realizarea măsurilor structurale de protecţie (baraje, diguri, consolidări ale malurilor, etc.);
 • realizarea de acumulări permanente sau nepermanente în arealele cu grad ridicat de torenţialitate a precipitaţiilor şi în amonte de zonele inundabile;
 • realizarea de măsuri nestructurale (controlul și reglementarea utilizării albiilor și a malurilor cursurilor de apă);
 • asigurarea funcționării în siguranță a infrastructurilor hidrotehnice;
 • evitarea deplasării prin zonele inundate;
 • respectarea igienei personale, evitarea consumului de apă din fântânile inundate.

Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON13 comentarii la „Cod GALBEN și PORTOCALIU de inundații pe râul Prut