La Ungheni a fost semnat un acord privind cooperarea în domeniul turismului între Consiliul raional, Agenția ,,Moldsilva”, Rezervația ,,Plaiul Fagului” și Primăria Rădenii Vechi

Marți, 09 iunie 2020 a avut loc ședința de Semnare a acordului de colaborare între Consiliul raional Ungheni, Agenția ,,Moldsilva”, Întreprinderea de stat ,,Rezervația Naturală ,,Plaiul Fagului” și Primăria satului Rădenii Vechi privind cooperarea în domeniul turismului, privind cooperarea în domeniul turismului, informează Consiliul raional Ungheni.Potrivit comunicatului, obiective colaborării stipulate în acord sunt:

1.Părțile vor consolida şi dezvolta cooperarea în domeniul turismului, în baza egalității și avantajului reciproc, în conformitate cu prezentul Acord și legislația în vigoare;

2. Părțile depun eforturi comune şi sprijină schimbul de informații din domeniul turismului și altor domenii conexe, în scopul creșterii vizibilității și atractivității zonei ca destinație turistică prin:

 • promovarea activităților în aer liber pentru combaterea sedentarismului social;
 • elaborarea şi implementarea unei strategii de dezvoltare și management a turismului în zonă, inclusiv dezvoltarea destinației în zonă turistică națională;
 • contribuirea la dezvoltarea turismului inteligent, cu grijă față de mediul natural existent;
 • promovarea participării publicului la activități de protecție a mediului înconjurător;
 • efectuarea schimbului de informații în domeniul conservării şi valorificarea durabilă a resurselor naturale şi obiectelor de patrimoniu cultural cu potențial turistic major;
 • organizarea acțiunilor care vizează îmbunatățirea competitivității, promovarea şi dezvoltarea durabilă a turismului, inclusiv în cadrul clusterului turistic;
 • organizarea comună a evenimentelor locale: Sărbătoarea Fagului, Tabăra Cioplitorilor, ș.a.;
 • valorificarea și extinderea traseelor locale, ca de exemplu: traseul ecologic, traseul mierii, etc;
 • promovarea educației ecologice și dezvoltarea activității Centrului de Informare și Educație Ecologică și Punctului Apicol Demonstrativ, ca surse importante de informare a grupurilor de turiști și populației locale, inclusiv tinerilor;
 • împărtășirea experienței de dezvoltare și susținere a serviciilor turistice;
 • promovarea producătorilor locali, meșterilor populari, oamenilor de creație;
 • elaborarea și implementarea proiectelor comune, care au drept scop dezvoltarea turismului, conservarea şi protejarea patrimoniului natural, cultural şi istoric.

3. Părțile vor contribui la dezvoltarea cooperării în domeniile de pregătire a personalului pentru industria turismului;

4. Părțile, de asemenea, vor încuraja schimbul de experiență în domeniul turismului;

5. Părțile vor contribui la dezvoltarea cooperării în domeniul turismului între investitori, subiecţii activităţii turistice, organizaţiile publice şi nonprofit;

6. Părțile vor identifica și aloca surse financiare necesare realizării activităților sus-menţionate, reieșind din responsabilități. În acelaşi timp, Consiliul raional Ungheni îşi asumă responsabilitatea de a prioritiza și susține proiecte de dezvoltare a infrastructurii în zonă;

7. Urmare a semnării acordului, Consiliul raional Ungheni va crea un grup de lucru, care anual vor aproba un plan al activităților comune.Galerie Foto:

Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON2 comentarii la „La Ungheni a fost semnat un acord privind cooperarea în domeniul turismului între Consiliul raional, Agenția ,,Moldsilva”, Rezervația ,,Plaiul Fagului” și Primăria Rădenii Vechi