Ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 iunie 2020

Astăzi, 3 iunie 2020, ora 15:00, Cabinetul de miniștri al Republicii Moldova se întrunește într-o nouă ședință.

Ședința va fi prezidată de către Prim-ministrul Ion Chicu.În cadrul ședinței Guvernului din această după amiază, Cabinetul de Miniștri urmează să aprobe proiectele de Hotărâre de Guvern care vor reglementa modul și perioada de recuperate a celor 12 zile declarate libere pe parcursul instituirii stării de urgență și transmiterea a câte un tractor din partea FAO pentru Teșcureni din Ungheni, Meleșeni din Călărași și Lalova din Rezina

În conformitate cu Ordinea de zi, în cadrul ședinței urmează a fi supuse discuțiilor și aprobate 23 proiecte de Hotărâre de Guvern.

Ordinea de zi a ședinței:

 1. Cu privire la cadre
 2. Cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului Tehnologii Informaționale, dl P. Voicu
 3. Cu privire la transmiterea unor bunuri, dl I. Perju
 4. Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile, dl P.Voicu
 5. Cu privire la transmiterea unui autovehicul, dl F. Nagacevschi
 6. Cu privire la transmiterea unor bunuri, dl I. Șarov
 7. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, dl Ș. Crigan
 8. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republici, dl S. Răilean
 9. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, dna V. Dumbrăveanu
 10. Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, dna V. Dumbrăveanu
 11. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de hotărâre cu privire la măsuri de sprijinire a persoanelor fizice și juridice în contextul pandemiei de COVID-19, dl S. Pușcuța
 12. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind reîntoarcerea benevolă a conaționalilor în țară, dna V. Dumbrăveanu
 13. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război
 14. Pentru modificarea punctului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 621/1995 cu privire la Acordul de concesiune între Guvernul Republicii Moldova şi Compania de explorare a resurselor „Redeco„ LTD din S.U.A, dl I. Perju
 15. Pentru modificarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1452/2007, dna V. Dumbrăveanu
 16. Cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului „Răspuns de Urgență la COVID-19 şi Suport pentru Întreprinderile Micro,, dl S. Pușcuța
 17. Cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite în scopul implementării Proiectului „Integrarea adaptării în procesele de planifica, dl I. Perju
 18. Cu privire la modul de recuperare a zilelor declarate libere de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, dna V. Dumbrăveanu
 19. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare (Proiectul Învățământul Superior) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, încheiat la Chișinău la 19 mai 2020, dl I. Șarov
 20. Pentru aprobarea proiectului de lege privind anularea examenelor de calificare la finalizarea programelor de formare profesională tehnică, anul de studii 2019-2020, dl I. Șarov
 21. Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 186/2009 cu privire la unele măsuri privind asigurarea activităţii Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti, dl Ș. Crigan
 22. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, dl I. Perju
 23. Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 596/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de selectare şi cerințele față de candidatul la funcția de director general al Agenției Naționale pentru Cercetare şi Dezvoltare, precum şi a compone, dna L. IaconiȘedința Guvernului Republicii Moldova live:

Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREONUn comentariu la „Ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 iunie 2020