Consiliul municipal Ungheni se convoacă în a treia ședință din anul 2020 și a patra de la investire

Prin Dispoziția primarului municipiului Ungheni nr. 85-02/1-07 din 11 mai 2020, Alexandru Ambros convoacă la data de 22 mai 2020 ședință ordinară a Consiliului Municipal Ungheni.Ședința consiliului aleșilor municipali din 22 mai curent este a treia ședință din anul 2020 și a patra din actualul mandat.

Ședința extraordinară este planificată pentru ora 15:00 și va avea loc în Sala de ședință a Primăriei municipiului Ungheni.

Confort ordinii de zi, în cadrul ședinței consiliului municipal, uram a f abordate 2 subiecte:

 1. Cu privire la corelarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2020 – Raportor: T. Gavriliuc, contabil șef
 2. Diverse

Ulterior, la 20 mai 2020, Primăria municipiului Ungheni a publicat și lista proiectelor de Decizii, incluse în categoria diverse:

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii municipale Raportor: Gavriliuc, secretarul CM Ungheni,
 2. Cu privire la instituirea comisiei de concurs, Raportor: Gavriliuc, secretarul CM Ungheni
 3. Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun – proprietate publică, Raportor: Galușca, viceprimar
 4. Cu privire la aprobarea dispoziției primarului nr. 84-02/1-07 din 08.05.2020, Raportor: Pavliuc, contabil-şef
 5. Cu privire la acordarea ajutorului material unic, scutiri de plată, Raportor: Ternovschi, viceprimar
 6. Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei, Raportor: Savin, architect-șef al mun. Ungheni
 7. Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate la balanţa instituțiilor publice din subordinea Primăriei Municipiului Ungheni, Raportor: Pavliuc, contabil-şef, I. Galușca, viceprimar,
 8. Cu privire la cofinanţarea proiectelor de infrastructură ale municipiului Ungheni din cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni – cheie”, Raportor: Ambros, primar
 9. Cu privire la cofinanţarea proiectului „Ungheni pentru dezvoltarea mobilității urbane durabile”, Raportor: Ambros, primar
 10. Cu privire la finanțarea Proiectului „Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni, etapa V”, Raportor: Ambros, primar
 11. Cu privire la înființarea Instituției Publice ,,Parcul Central Micul Cluj”, Raportor: Ambros, primar
 12. Cu privire la cofinanţarea proiectului „Sprijinirea dezvoltării copiilor în unitățile preșcolare din municipiul Ungheni” din cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni – cheie”. Raportor: A. Ambros, primar
 13. Cu privire la cofinanţarea proiectului „Eficientizarea infrastructurii publice în cartierul Ungheni Vale”, Raportor: Ambros, primar
 14. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef, I. Galușca, viceprimar,
 15. Cu privire la contractul de societate civilă, Raportor: Poia , viceprimar
 16. Cu privire la înfiinţarea unei grădiniţe-creşă în mun. Ungheni, Raportor: Ternovschi, viceprimar
 17. Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri – proprietate publică, Raportor: Poia, viceprimar
 18. Cu privire la primirea la balanță a documentației Proiectului tehnic nr. 12/CA1/18 ,,Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Ungheni”, Raportor: Galușca, viceprimar
 19. Cu privire la înaintarea spre vînzare-cumpărare prin licitaţie „cu strigare” a bunurilor imobile – terenuri proprietate publică, Raportor: Mutu, specialist principal, pentru reglementarea regimului funciar
 20. Cu privire la aprobarea actului de invetariere a bunului imobil proprietate publică a municipiului Ungheni, Raportor: Mutu, specialist principal, pentru reglementarea regimului funciar
 21. Cu privire la permiterea vînzarii mijlocului fix, Raportor: Coniuhov, administrator al întreprinderii ,,AVE Ungheni” SRL
 22. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Ungheni nr. 3/8 din 27.03.2020, Raportor: Gavriliuc, secretarul CM Ungheni
 23. Cu privire la scutirea de taxe locale a agenților economici, Raportor: Poia , viceprimar
 24. Cu privire la constituirea Rețelei Naționale de Revitalizare Urbană din Republica Moldova, Raportor: Poia , viceprimar
 25. Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil, Raportor: Ternovschi, viceprimar
 26. Cu privire la aprobarea încheierii contractului de locațiune, Raportor: Galușca, viceprimarTotodată, Dispoziția stipulează și orarul întrunirilor Comisiilor de specialitate ale Consiliului municipal Ungheni:

 • Comisia Economie, buget și finanțe – 22 mai 2020, ora 13:00, biroul CIC;
 • Comisia Socială – 21 mai 2020, ora 15:00, biroul CIC;
 • Comisia Învățământ, cultură, tineret și sport – 21 mai 2020, ora 17:00, biroul CIC.

În contextul celor expuse supra, reamintim cetățenilor municipiului Ungheni că Ședințele Consiliului Municipal sunt publice și încurajăm participarea locuitorilor urbei de pe malul Prutului

Dispoziția primarului municipiului Ungheni nr. 85-02/1-07 din 11 mai 2020

Ulterior, la 20 mai 2020, Primăria municipiului Ungheni a publicat mai multe Proiecte de Decizii ce urmează a fi examinate în cadrul Ședinței Consiliului municipal Ungheni din 22 mai 2020:

Dacă vă place cea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON%d blogeri au apreciat: