COVID-19 Moldova // Parlamentul a declarat Stare de urgență pentru perioada 17 martie – 15 mai 2020

În legătură cu situaţia epidemiologică privind infecţia cu COVID-19, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat astăzi proiectul de Hotărâre a Guvernului privind declararea Stării de urgenţă, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în perioada 17 martie-15 mai 2020.Pe perioada stării de urgenţă, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova va emite dispoziţii în vederea punerii în executare a următoarelor măsuri:

 1. instituirea unui regim special de intrare şi ieşire din ţară;
 2. instituirea unui regim special de circulaţie pe teritoriul ţării;
 3. introducerea regimului de carantină şi luarea altor măsuri sanitaro-antiepidemice obligatorii;
 4. stabilirea unui regim special de lucru pentru toate entităţile;
 5. interzicerea desfăşurării adunărilor, manifestaţiilor publice şi a altor acţiuni de masă;
 6. dispunerea, la necesitate, a raţionalizării consumului de alimente şi de alte produse de strictă necesitate;
 7. coordonarea activităţii mijloacelor de informare în masă privind: a) informarea populaţiei despre cauzele şi proporţiile situaţiei excepţionale, despre măsurile întreprinse pentru prevenirea pericolului, lichidarea urmărilor acestei situaţii şi protecţia populaţiei; b) familiarizarea populaţiei cu regulile de comportare în timpul situaţiei excepţionale; c) introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicaţii;
 8. modificarea procedurii de numire în funcţie şi de destituire a conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice;
 9. interzicerea demisiei lucrătorilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de actele normative, pentru această perioadă;
 10. chemarea cetăţenilor pentru prestări de servicii în interes public în condiţiile legii;
 11. efectuarea, în modul stabilit de lege, a rechiziţiilor de bunuri în scopul prevenirii şi lichidării consecinţelor situaţiilor care au impus declararea stării de urgenţă;
 12. efectuarea altor acţiuni necesare în vederea prevenirii, diminuării şi lichidării consecinţelor pandemiei de coronavirus (COVID-19).

Hotărârea prevede că dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova sunt obligatorii şi executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni şi alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova. Toate dispoziţiile emise de Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova intră în vigoare din momentul adoptării.Statistica oficială privind COVID-19 în Moldova la ora 10:00 a zilei de 17 martie 2020 arăta în felul următor:Citiți mai multe despre criza apariției primului caz pozitiv de infectare cu Coronavirus de tip nou în Republica Moldova:

Dacă vă place cea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREON2 comentarii la „COVID-19 Moldova // Parlamentul a declarat Stare de urgență pentru perioada 17 martie – 15 mai 2020