Guvernul va aproba Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2020

Cabinetul de miniștri va aproba în cadrul ședinței de Guvern de astăzi proiectul Hotărârii de Guvern „cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2020

Proiectul prevede că în 2020 vor fi readuse la parametrii necesari circa 560 kilometri de drumuri naționale, ceea ce reprezintă aproximativ 10% din lungimea totală a acestora.Principalele prevederi ale Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2020

Legea bugetului de stat prevede alocarea în fondul rutier pentru drumurile publice naționale a 1 718 789,6 mii lei.

Din volumul total al mijloacelor fondului 1 025 643,6 mii lei se preconizează a fi utilizate pentru lucrări de întreținere a drumurilor publice naționale, inclusiv:

  • pentru întreținerea de rutina, care include lucrări plombarea gropilor, profilarea părții carosabile cu adaos de material, întreținerea terasamentului și sistemelor de evacuare a apelor, salubrizarea zonei drumului, etc. în volum de – 371 668,6 mii lei.
  • pentru întreținerea periodică care include reparația drumurilor pietruite (în suma de 103 000 mii lei, cu o lungime de 133 km), și aplicarea covoarelor din beton asfaltic pe o lungime de 164,3 km, tratamente bituminoase și straturi subțiri de tip „Slurry Seal” pe o lungime de 182 km, construcția trotuarelor pe o lungime de 14 km, în suma totală de 345 175 mii lei.
  • de asemenea se preconizează lucrări de reparație a podurilor și podețelor în sumă de 30 000 mii lei.
  • pentru asigurarea securității circulației rutiere (marcaj rutier, parapet metalic, indicatoare rutiere, etc.) în sumă de 62 000 mii lei.
  • pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă (deszăpezirea, combaterea poleiului, etc) în sumă de 70 000 mii lei.
  • pentru elaborarea documentelor normative, implementarea tehnologiilor moderne și efectuarea controlului calității în sumă de 3 000 mii lei.
  • pentru administrarea drumurilor publice naționale (inclusiv cheltuieli de arbitraj internațional și judecată) în sumă de 40 000 mii lei.

Totodată, în proiectul programului se preconizează executarea lucrărilor de reparație capitală a drumurilor și construcțiilor inginerești în sumă de 508 921 mii lei, pe o lungime de 81,6 km precum și a 7 poduri, conform anexei nr.1.1 la Programul privind repartizarea
mijloacelor fondului rutier.

Un alt capitol de repartizare a mijloacelor fondului rutier prezintă executarea lucrărilor de proiectare, evaluare a drumurilor și procurare a terenurilor, în cazul extinderii drumurilor naționale, pentru care se alocă suma de 35 000 mii lei.

Pentru implementarea standardelor contemporane la testarea materialelor din domeniul drumurilor și a sistemelor de evidență a traficulului se prevede procurarea utilajului în sumă 4000 mii lei.

În Program de asemenea se prevede cofinanțarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor incluse în programul pentru dezvoltare regională în sumă de 145 225 mii lei.

Astfel programul va asigura întreținerea de rutină a întregii rețele de drumuri, întreținerea periodică a 479 km cu un termen de serviciu 3-5 ani, reparația capitală a 81,6 km cu un termen de serviciu de 15-20 ani și elaborarea proiectelor de reabilitare a drumurilor cu o lungime totală de peste 480 km.Dacă vă place cea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREONOne thought on “Guvernul va aproba Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2020