Consiliul raional Ungheni se convoacă în prima ședință ordinară din anul 2020

La 20 februarie curent, Consiliul raional Ungheni se convoacă în prima ședință ordinară din anul 2020.

 • Ședinţa Comisiei de specialitate în probleme agricultură, industrie prelucrătoare, ecologie şi dezvoltare rurală 17.02.2020, ora 13:30, sala de conferințe a Consiliului raional Ungheni
 • Ședinţa Comisiei de specialitate în probleme sociale – 17.02.2020, ora 15:00, sala de conferințe a Consiliului raional Ungheni
 • Şedinţa Comisiei de specialitate în probleme economie, buget şi finanțe – 18.02.2020, ora 14:00, sala de conferințe a Consiliului raional UngheniȘedința ordinară va avea loc joi, ora 10:00, în sala de ședințe, str. Națională 11, și va avea următoarea ordine de zi:

 1. Despre modificarea Deciziei nr.7/2 din 29.11.2018 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019 în a doua lectură” – Raportor: Tatiana Struc, șef Direcție finanțe
 2. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2020 – Raportor: Tatiana Struc, șef Direcție finanțe
 3. Cu privire la mersul realizării Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012-2020, aprobată prin Decizia nr. 1/5 din 23.02.2012, actualizată prin Decizia nr.3/4 din 05.2016 – Raportor: Ghenadi Mitriuc, președintele raionului
 4. Cu privire la activitatea Direcției educație pe parcursul anilor academici 2017-2018 și 2018-2019 – Raportor: Iulia Pancu, șef Direcție educație
 5. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Societatea de Cruce Roșie din Republica Moldova și Consiliul raional – Raportor: Ghenadi Mitriuc, președintele raionului
 6. Cu privire la acceptarea transmiterii în gestiune a bunului imobil – Raportor: Ghenadi Mitriuc, președintele raionului 
 7. Despre modificarea Deciziei nr.9/1 din 15.11.2019 „ Cu privire la instituirea Comisiilor consultative de specialitate” – Raportor: Rodica Lițcan, secretarul Consiliului raoinal
 8. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional Ungheni pentru trim. II anul 2020 – Raportor: Rodica Lițcan, secretarul Consiliului rainal
 9. Cu privire la demisia dnei Maria Bolotovici – Raportor: Ghenadi Mitriuc, președintele raionului
 10. Cu privire la asigurarea interimatului funcţiei de şef Secţie cultură şi turism şi aprobarea textului anunţului cu privire la concurs – Raportor: Ghenadi Mitriuc, președintele raionului
 11. Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare între Consiliul raional Ungheni, Primăria și Consiliul municipal Ungheni și Fundația Comunitară – Raportor: Ghenadi Mitriuc, președintele raionului
 12. Cu privire la alocarea mijloacelor – Raportor: Tatiana Struc, șef Direcție Finanțe
 13. Despre mersul executării deciziilor Consiliului raional adoptate în semestrul II, anul 2019.

Ședințele Consiliului raional sunt publice și orice cetățean al municipiului și raionului Ungheni poate asista la ședință.

Dacă vă place cea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patronul unei știri pe portalul News.Ungheni.org – PATREONOrdinea de zi a Ședinței Consiliului raional Ungheni din 20 februarie 2020 by News Ungheni on Scribd