Consiliul raional Ungheni se convoacă în prima ședință extraordinară din anul 2020

La 23 ianuarie curent, Consiliul raional Ungheni se convoacă în prima ședință extraordinară din anul 2020.

Ședința extraordinară va avea loc joi, ora 10:00, în sala de ședințe, str. Națională 11, și va avea următoarea ordine de zi:

  • Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pe anul 2020 cu Legea bugetului de stat pe anul 2020;
  • Cu privire la stabilirea sarcinii de mobilizare pentru anul 2020.

Ședințele Consiliului raional sunt publice.