Consiliul raional anunță audieri publice privind elaborarea proiectului bugetului raional pentru anul 2020

În contextul respectării prevederilor legislației naționale cu privire la transparența procesului decizional, Consiliul raional Ungheni anunță despre desfășurarea audierilor publice privind elaborarea proiectului bugetului raional pentru anul 2020.Ședința publică este planificată pentru vineri 29 noiembrie, ora 11.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11.

Conform anunțului, ședința publică va avea următoarea ordine de zi:

  1. Cuvânt de salut al președintele raionului Ungheni – Ghenadi Mitriuc.
  2. Prezentarea elaborării proiectului de buget în format Power Point – Tatiana Struc, șefa Direcție Finanțe.
  3. Discuții privind estimarea cheltuielilor direcțiilor și secțiilor din subordinea Consiliului raional și a instituțiilor de învățământ.

Potrivit organizatorilor, la ședință sunt invitați șefii Direcțiilor, secțiilor din subordinea consiliului raional, managerii instituțiilor de învățământ, consilieri ai Consiliului Raional Ungheni și cetățenii municipiului și raionului Ungheni, cointeresați de elaborarea bugetului raional.