MECC anunță concurs de artă cu genericul „Tinerii împotriva traficului de ființe umane”

În contextul marcării Săptămânii de luptă împotriva traficului de ființe umane, 18-25 octombrie 2019, Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării lansează Concursul de artă cu genericul „Tinerii împotriva traficului de ființe umane”, ediția 2019.

Scopul concursului: Sensibilizarea tinerilor și a publicului larg asupra riscurilor și consecințelor traficului de ființe umane.La concurs se pot înscrie tineri cu vârsta cuprinsă între 14–35 ani, cu 1-3 lucrări (fotografii sau picturi).Lucrările înaintate la concurs trebuie să reflecte opiniile şi sugestiile tinerilor privind susţinerea şi incluziunea socială a victimelor traficului de ființe umane, abilitarea acestora pentru o viaţă independentă, să redea mesaje pozitive, care să simbolizeze integrarea victimelor traficului de fiinţe umane în societate.

Dosarele urmează a fi depuse până la data de 10 noiembrie 2019 și vor conține obligatoriu:  

 • Lucrarea propriu-zisă (fotografie sau pictură):
  • Color și/sau alb-negru;
  • Rezoluție minimă 2400 x 1600 pixeli;
 • Descrierea succintă a mesajului;
 • Declarația pe propria răspundere (non-plagiat);
 • CV-ul participantului;
 • Copia buletinului de identitate.

Fondul de premiere:

 • Premiul I   – 3 000 lei
 • Premiul II  – 2 000 lei
 • Premiul III – 1 500 lei

Dosarul poate fi depus la sediul Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, MD-2033, mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, cutia poștală de la etajul 1, intrarea din str. G. Bănulescu – Bodoni. 

Nu vor fi admise la concurs dosarele carenu au fost depuse în termenul stabilit și nu corespund prevederilor stipulate în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului, precum și a celor care sunt incomplete sau irelevante concursului prin  aspectul și conținutul lor.Totodată, dosarul urmează a fi expediat, în mod obligatoriu, și la adresa de e-mail: [email protected]

Pentru detalii: tel. (022) 820 866.