Angajamentele anunțate de către Alexandru Ambros în campania electorală

Cu doar 4 zile înainde de ziua scrutinului electoral, candidatul independent Alexandru Ambros își anunța programul său electoral, intitulat „Angajamente pentru anii 2019 – 2023”

În contextul în care Alexandru Ambros a învins detașat din primul tur lupta pentru fotoliul de edil al municipiului Ungheni și în curând își va începe munca în cel de-al patrulea mandat consecutiv, am decis să publicăm, pentru istorie, programul electoral.Angajamente pentru anii 2019 – 2023

Reabilitarea infrastructurii urbane și tehnico-edilitare

 • Va fi extins sistemul de canalizare și vor fi asfaltate drumurile locale/străzile din cartierele periferice ale orașului: Dănuțeni, Ungheni Vale, Ungheni Deal, Berești și Vasilica;
 • Toate căile de acces în curțile interioare ale blocurilor locative vor fi renovate și amenajate;
 • Va fi dezvoltat Iluminatul stradal econom și eficient pe întreg teritoriul municipiului Ungheni;
 • 113 stații de așteptare cu sisteme inteligente de informare vor fi construite în cartierele orașului;
 • Va fi reconstruită magistrala de apă și reparată capital str. Națională, porțiunea dintre străzile B.P. Hașdeu și Ștefan cel Mare;
 • Piața Independenței, care reprezintă centrul administrativ, istoric și cultural al orașului, va fi reconstruită și reamenajată;
 • Vor fi renovate și construite tro­tuare și piste de bicicliști pe o lungime de circa 7 km;
 • Vor fi atrase fonduri externe pentru implementarea planului de investiţii capitale.

Modernizarea sistemului de servicii publice și sociale

 • Va fi creat un Centru expozițional pentru promovarea produselor autohtone și handmade;
 • Va fi elaborat un pachet promoțional turistic al mun. Ungheni;
 • Va fi construită o piață municipală agro-alimentară acoperită pentru comercializarea produselor agricole ecologice și promovarea producătorilor locali;
 • Va fi încurajată dezvoltarea clusterelor și modernizarea infrastructurii tehnologiilor informaționale la nivelul sectorului public și privat;
 • Serviciile de colectare a deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice vor fi modernizate și extinse;
 • Va fi construită stația de epurare a apelor uzate;
 • Vor fi renovate și deschise două grădinițe de copii în cartierele Ungheni Vale și Tineretului;
 • Vor fi instalate sisteme autonome de încălzire în toate grădinițele de copii;
 • Vor fi amenajate și dotate 50 de locuri de joacă pentru copii în curțile blocurilor de locuințe multietajate din cartierele orașului;
 • În parcul central vor fi construite 2 ministadioane și o sală sportivă polivalentă.

Asigurarea unei guvernări locale profesioniste și transparente

 • Vor fi consultați și implicați cetățenii în procesul decizional;
 • Serviciie publice vor fi modernizate și prestate în format electronic;
 • Va fi consolidat parteneriatul cu societatea civilă și mediul de afaceri;
 • Va fi promovată cooperarea in­ter­națională prin intermediul orașelor înfrățite.Amintim că Alexandru Ambros a învins bătălia pentru primăria municipiului Ungheni din primul I, acumulând 55.56% din numărul voturilor validate. Urmare, Alexandru Ambros, ales în calitate de candidat independent, va ocupa pentru încă 4 ani fotoliul de Primar al Porții de Vest a Republicii Moldova