Ungheni și Soroca vor beneficia de mijloace financiare pentru programele de granturi pentru tineri

Consiliile raionale Ungheni și Soroca vor obține mijloace financiare prevăzute în bugetul de stat pentru susținerea programelor raionale / municipale de granturi pentru inițiativele tinerilor la nivel local.Proiectul actului normativ a fost publicat pentru consultări publice de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și prevede alocarea a 100 mii lei pentru raionul Soroca și 70 mii lei pentru raionul Ungheni.

Conform publicației Monitorul Fiscal, valorificarea resurselor va fi efectuată în conformitate cu Programul de dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022 aprobat prin Ordinul nr. 65t din 6 aprilie 2017 al MECC și conține trei componente:

  • dezvoltarea profesională a resurselor umane din cadrul centrelor de tineret;
  • suport pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a centrelor de tineret;
  • dezvoltarea Programului raional / municipal de granturi pentru finanțarea prin concurs a inițiativelor / proiectelor ale organizațiilor și grupurilor de tineret de inițiativă ale tinerilor.

În conformitate cu nota de argumentare al proiectul de Hotărâre de Guvern „cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru susținerea programelor raionale/municipale de granturi”, scopul proiectului este:

„aprobarea repartizării mijloacelor financiare din bugetul de stat autorităților administrației publice locale de nivelul II pentru finanțarea programelor de granturi ale tinerilor la nivel local”.Proiectul actului normativ expus spre consultare publică poate fi accesat la adresa: Proiectul HG cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru susținerea programelor raionale/municipale de granturi

Proiectul HG cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru susținerea programelor raionale/municipal… by News Ungheni on Scribd