Doc // Numărul de consilieri ce urmează a fi aleși la 20 octombrie 2019 în raioanele Ungheni, Nisporeni și Călărași

La 16 august curent, Comisia Electorală Centrală a aprobat Hotărârea nr. 2573 „Cu privire la stabilirea numărului de mandate de consilier local pentru alegerile locale generale din data de 20 octombrie 2019”.
În scopul realizării prevederilor legale referitoare la desemnarea și înregistrarea listelor de candidați la funcția de consilier local, totalizarea rezultatelor alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 și validarea mandatelor de consilier local de către instanțele judecătorești, avînd la bază datele statistice privind numărul de locuitori ai unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi și de nivelul al doilea la situația din 01 ianuarie 2019, prezentate de Biroul Național de Statistică.

Pentru regiunea Ungheni (raionale Ungheni, Nisporeni și Călărași), cifrele sunt următoarele:

Denumirea unității administrativ-teritoriale de nivelul al doilea Numărul de locuitori la situația din 01.01.2019 Numărul de mandate de consilier în consiliile municipale/raionale
raionul Ungheni

105524

35

raionul Călărași

71072

33

raionul Nisporeni

58313

33Raionul Ungheni

1. mun. Ungheni 32681 27
2. or. Corneşti 2983 13
3. comuna Agronomovca 1003 9
4. comuna Alexeevca 1103 9
5. comuna Boghenii Noi 1498 9
6. comuna Buciumeni 1280 9
7. satul Bumbăta 2171 11
8. satul Buşila 1777 11
9. satul Cetireni 1878 11
10. satul Chirileni 1780 11
11. comuna Cioropcani 2508 13
12. comuna Condrăteşti 1160 9
13. satul Corneşti 2054 11
14. satul Cornova 997 9
15. satul Costuleni 3094 13
16. comuna Floriţoaia Veche 2081 11
17. comuna Hîrceşti 1849 11
18. comuna Măcăreşti 4411 13
19. satul Măgurele 849 9
20. comuna Mănoileşti 3201 13
21. comuna Morenii Noi 1305 9
22. satul Năpădeni 890 9
23. comuna Negurenii Vechi 1854 11
24. comuna Petreşti 4206 13
25. comuna Pîrliţa 5591 15
26. satul Rădenii Vechi 1687 11
27. comuna Sculeni 5066 15
28. comuna Sineşti 1153 9
29. satul Teşcureni 1030 9
30. comuna Todireşti 4163 13
31. satul Unţeşti 1602 11
32. comuna Valea Mare 3115 13
33. comuna Zagarancea 3504 13Raionul Călărași

1. or. Călăraşi 14498 23
2. comuna Bahmut 1783 11
3. satul Bravicea 3205 13
4. comuna Buda 1004 9
5. satul Căbăieşti 979 9
6. comuna Dereneu 1312 9
7. satul Frumoasa 690 9
8. satul Hirova 1370 9
9. comuna Hîrjauca 2543 13
10. satul Hogineşti 1687 11
11. satul Horodişte 2480 11
12. satul Meleşeni 1572 11
13. satul Nişcani 1595 11
14. comuna Onişcani 1925 11
15. satul Păuleşti 901 9
16. satul Peticeni 1168 9
17. satul Pituşca 3012 13
18. satul Pîrjolteni 1640 11
19. comuna Răciula 2517 13
20. satul Rădeni 1608 11
21. satul Sadova 2420 11
22. comuna Săseni 2251 11
23. comuna Sipoteni 7160 17
24. satul Temeleuţi 1395 9
25. comuna Tuzara 2685 13
26. comuna Ţibirica 2262 11
27. satul Vălcineţ 4038 13
28. satul Vărzăreştii Noi 1372 9Raionul Nisporeni

1. or. Nisporeni 11378 23
2. comuna Bălăneşti 2451 11
3. satul Bălăureşti 2248 11
4. satul Bărboieni 857 9
5. comuna Boldureşti 3632 13
6. satul Bolţun 996 9
7. comuna Brătuleni 1848 11
8. satul Bursuc 1245 9
9. satul Călimăneşti 910 9
10. comuna Cioreşti 3904 13
11. comuna Ciuteşti 1655 11
12. satul Cristeşti 1062 9
13. satul Grozeşti 1951 11
14. comuna Iurceni 1860 11
15. comuna Marinici 2363 11
16. satul Mileşti 2671 13
17. comuna Selişte 2960 13
18. satul Soltăneşti 1521 11
19. comuna Şişcani 2468 11
20. comuna Valea-Trestieni 1808 11
21. comuna Vărzăreşti 5952 15
22. satul Vînători 939 9
23. satul Zberoaia 1634 11

Numărul de consilieri la nivel național ce urmează a fi aleși la 20 octombrie 2019

Hotărârea CEC nr. 2573 „Cu privire la stabilirea numărului de mandate de consilier local pentru alegerile l… by News Ungheni on Scribd