Fundația Comunitară Ungheni anunță lansarea Programului de granturi mici 2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile”

Programul de Granturi Mici 2019 (PGM 2019) „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XX, are drept scop să contribuie la promovarea și consolidarea parteneriatelor dintre Grupurile de Inițiativă Locală, ONG-uri, cetățeni și autoritățile publice locale privind abordarea și soluționarea problemelor de mediu, mod sănătos de viață, odihnă și agrement, informează Primăria municipiului Ungheni.PGM 2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XX va contribui la îmbunătățirea  gradului de conștientizare și înțelegere a importanței protecției mediului înconjurător, facilitarea schimburilor de experiență și replicarea bunelor practici ale ONG-urilor și Grupurilor de Inițiativă Locală privind promovarea unui mod sănătos de viață, odihnă și agrement.

PGM 2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XX este finanțat de Fundaţia Comunitară Ungheni, susținută financiar de Primăria și Consiliul municipal Ungheni și Consiliul raional Ungheni.

BENEFICIARII  DE GRANTURI

Beneficiarii de granturi pot fi ONG-uri și Grupuri de Iniţiativă Civică:

 • ONG-uri și Grupuri de Iniţiativă Civică care au beneficiat de un suport financiar mic din partea donatorilor interni sau externi pot să depună formularele cererilor de finanţare pentru granturi în valoare de până la 10 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.
 • ONG-uri și Grupuri de Iniţiativă Civică care au implementat deja proiecte importante pentru comunitate cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună formularele cererilor de  finanţare pentru granturi în valoare de până la 30 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.
 • Contribuţia (în numerar) va fi din partea aplicantului / beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă şi / sau din partea autorităţilor publice locale, persoanelor juridice/instituții publice și private, persoanelor individuale / cetățenilor.

Domeniile finanțate

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor comunitare pe următoarele 2 domeniii tematice:

 • protecția mediului înconjurător;
 • mod sănătos de viață, odihnă și agrement.Domeniile vor cuprinde activități și bune practici de implicare civică la soluționarea problemelor de mediu, mod sănătos de viață, odihnă și agrement în comunitățile locale, adresate  unui număr mare de beneficiari, care în mod clar să:

 • Demonstreze încurajarea participării civice active în viața comunității 
 • Aducă beneficii cetațenilor din comunitate
 • Permită obţinerea unor rezultate clare şi vizibile
 •  Aibă un impact pozitiv şi imediat asupra grupurilor ţintă şi comunităţii în ansamblu
 • Ofere posibilităţi de replicare şi durabilitate

Criteriile esențiale de eligibilitate

Criteriile pentru proiect:

 • Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului 
 • Să urmărească soluționarea participativă a problemelor  din comunitate 
 • Să nu aibă o durată mai mare de 2.5 luni 

Criteriile pentru beneficiari:

 • Să fie activi în domeniile indicate 
 • Să dispună de potenţial uman şi voluntari
 • Să demonstreze capacitatea de a soluţiona problemele locale pe domeniile vizate 

Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

 • Activităţi generatoare de profit
 • Construcţii / reconstrucţii / ample lucrări de amenajare a teritoriului
 • Activităţi cu caracter religios
 • Activităţi cu caracter politic

Formularele şi Ghidul Programului de Granturi Mici 2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile”, Ediția XX, pot fi solicitate pe suport de hârtie sau în versiune electronică la adresa: str. Naţională 7, bir. 501, mun. Ungheni. Tel/fax: 236 2 53 09; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com.

Formulare cererilor de finanțare cu anexele necesare se depun la sediul Fundaţiei Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir. 501, mun. Ungheni), în perioada  09–11 septembrie 2019, între orele 10.00 – 16.00.

Data limită de depunere a a formularelor cererilor de finanțare este 11 septembrie 2019, ora 16.00.

Luni, 19 august 2019, ora 11.00, la Centrul de Informare pentru Cetățeni / parterul  Primăriei municipiului Ungheni / se va desfăşura Sesiunea de informare privind specificul şi condiţiile Programului  de Granturi Mici 2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile”, Ediția XX. Sunt invitaţi toţi cei interesați de Programul de Granturi Mici al Fundaţiei Comunitare Ungheni.