Începe reabilitarea drumului G89 (ex-L390) R1 – Pârlița – Nisporeni – R25

Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” informează că a semnat trei din patru contracte pentru îmbunătățirea unor segmente de drum local a coridorului nr. 13, inclusiv o parte a drumului G89 (ex-L390) R1 – Pârlița – Nisporeni – R25, amplasat în raioanele Ungheni și Nisporeni.Reabilitarea coridorului 13 și drumului G89 (ex-L390) R1 – Pârlița – Nisporeni – R25, a fost secționată în patru contracte:

 1. G89 (ex-L390) R1 – Pârlița – Nisporeni – R25, km 0+000 – km 10+900 (nu a fost încă semnat)
 2. G89 (ex-L390) R1 – Pârlița – Nisporeni – R25, km 10+900 – km 23+400
 3. G89 (ex-L390) R1 – Pârlița – Nisporeni – R25, km 23+400 – km 32+942
 4. L402 (ex-L431) Păruceni – Selişte – Vînători, km 0+000 – km 4+200” și L 324 „Drum de acces R25 – sat. Selişte, km 0+000 – km 3+600

Coridorul 13 începe de la intersecția cu drumul național R1 Chișinău – Ungheni, astfel fiind conectat la traseul național care asigură o legătură dintre centrul și partea de vest a țării. Începutul Coridorului traversează trecerea cu calea ferată care face legătura dintre Chișinău, Sculeni și Iași (România).

Structura rutieră va fi reparată pe toata lungimea coridorului prin ranforsarea straturilor de bază şi aplicarea îmbrăcămintei rutiere noi, care va fi de două tipuri:

 • din beton asfaltic așternut pe asfalt reciclat la rece;
 • două straturi de asfalt așternute pe un strat de bază de piatră spartă de calcar.

Contractele sunt parte a Proiectului de Îmbunătățire a Drumurilor Locale, iar pentru realizarea acestora Banca Mondială a acordat Guvernului Republicii Moldova suport financiar.

Supervizarea executării lucrărilor de reabilitare va fi efectuată de companie internațională de consultanță, care va executa rolul de „Inginer”.

2.G89 (ex-L390) R1 – Pârlița – Nisporeni – R25, km 10+900 – km 23+400

Lungimea sectorului de drum ce urmează a fi îmbunătățit constituie 12.5 km. Siguranța rutieră urmează a fi îmbunătățită prin amenajarea intersecțiilor, aplicarea semnelor rutiere, parapetelor metalice, stâlpilor de ghidare, dar și a marcajului rutier.

La data de 15 martie 2019, a avut loc Deschiderea Ofertelor pentru contractul vizat. Până la termenul limită stabilit, au fost recepționate oferte de la următoarele companii:

 1. S.C.” Conest” S.A. (România);
 2. Asocierea dintre companiile „ACB – CP” (Letonia);
 3. „Rutador” S.R.L (Republica Moldova).

Licitația s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Ghidului Băncii Mondiale pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de consultanță, în cadrul împrumuturilor BIRD, creditelor și granturilor IDA, de către împrumutații Băncii Mondiale, ediţia revizuită în iulie 2014, iar criteriile, în baza cărora s-a efectuat evaluarea Ofertanților, au fost axate pe capacitatea financiară a companiilor (resurse financiare disponibile, cifra de afaceri), experiența în lucrări de construcție similare, capacitatea personalului și dispunerea de echipamentul necesar executării lucrărilor.

A fost aprobată decizia de a adjudeca Contractul de lucrări în valoare totală de 97 562 417.73 MDL companiei Rutador S.R.L. din Republica Moldova, oferta căreia corespunde în mod substanțial cerințelor stabilite în Documentele de Licitație și care a demonstrat că deține capacitatea necesară pentru a începe și a desfășura corespunzător lucrările.

Din momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor, timpul planificat pentru finalizarea acestora este de 18 luni, plus 12 luni pentru Perioada de Notificare a Defecţiunilor (perioada de garanţie).

Galerie Foto:3. G89 (ex-L390) R1 – Pârlița – Nisporeni – R25, km 23+400 – km 32+942

La data de 15 martie 2019, a avut loc Deschiderea Ofertelor pentru contractul vizat. Până la termenul limită stabilit, au fost recepționate oferte de la următoarele companii:

 1. S.C. “Nouconst” S.R.L (Republica Moldova);
 2. SC „Conest” SA (România);
 3. Asocierea dintre compnaiile „ACB – CP” (Letonia);
 4. „Irinda Prim” SRL (Republica Moldova).

În rezultatul evaluării ofertelor depuse, a fost aprobată decizia de a adjudeca Contractul de lucrări în valoare totală de 70 974 287.83 MDL companiei S.C. „Nouconst” S.R.L din Republica Moldova, oferta căreia corespunde în mod substanțial cerințelor stabilite în Documentele de Licitație și care a demonstrat că deține capacitatea necesară pentru a începe și a desfășura corespunzător lucrările.

Din momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor, timpul planificat pentru finalizarea acestora este de 18 luni, plus 12 luni pentru Perioada de Notificare a Defecţiunilor (perioada de garanţie).

4.L402 (ex-L431) Păruceni – Selişte – Vînători, km 0+000 – km 4+200” și L 324 „Drum de acces R25 – sat. Selişte, km 0+000 – km 3+600

La data de 15 martie 2019, a avut loc Deschiderea Ofertelor pentru contractul vizat. Până la termenul limită stabilit, au fost recepționate oferte de la următoarele companii:

 1. S.C. “Nouconst” S.R.L. (Republica Moldova);
 2. SC “Conest” SA (România);
 3. Asocierea dintre companiile “ACB – CP” (Letonia);
 4. „Irinda Prim” SRL (Republica Moldova).

În rezultatul evaluării ofertelor depuse, a fost aprobată decizia de a adjudeca Contractul de lucrări în valoare totală de 73 073 399.95 MDL companiei S.C. „Nouconst” S.R.L. din Republica Moldova, oferta căreia corespunde în mod substanțial cerințelor stabilite în Documentele de Licitație și care a demonstrat că deține capacitatea necesară pentru a începe și a desfășura corespunzător lucrările.

Din momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor, timpul planificat pentru finalizarea acestora este de 18 luni, plus 12 luni pentru Perioada de Notificare a Defecţiunilor (perioada de garanţie).

Galerie Foto: