Doc // APL Ungheni și Cahul ar putea beneficia de 2 proiecte finanțate de Comisia Europeană

Administrațiile Publice Locale din Ungheni și Cahul ar putea beneficia de două proiect finanțate de Comisia Europeană. În acest sens, în cadrul ședinței Guvernului de astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat două Hotărâri pentru inițierea negocierilor aprobării și semnării Acordurilor de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană.


1. Hotărârea Guvernului „cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană „Suport pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE (ENI/2018/041-302, ENI/2018/041-547)”.

Potrivit Notei informative, Acordul este finanțat din bugetul Uniunii Europene prin Instrumentul European de Vecinătate iar obiectivul general este acordarea suportului pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.

Ca obiective specifice, se menționează:

 • suport pentru participarea Republicii Moldova în cadrul Programelor Uniunii Europene;
 • promovarea egalității de gen și abilitarea femeilor prin implementarea consolidată a integrării perspectivei de gen în politicile publice locale;
 • combaterea violenței domestice ce afectează femeile și copii.
Beneficiarii noului proiect sunt:
 • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
 • Ministerul Finanțelor;
 • Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
 • APL Ungheni și Cahul:
 • mediul asociativ.

Bugetul total al proiectului constituie 10.7 mln euro. Din această sumă, 9.250 mln euro sunt oferiți de Comisia Europeană, 250 mii euro de UN Women și 1.2 mln euro de potențialii beneficiari, cea ce reprinzintă contribuția Moldovei pentru participare la Programele Uniunii Europene.

Hotărârea Guvernului „cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare din… by News Ungheni on Scribd2. Hotărârea Guvernului „pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind susținerea economică incluzivă a regiunilor focale ale Republicii Moldova (ENI/2018/041-300)”

Potrivit Notei informative, Acordul de finanțare între Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind susținerea economică incluzivă a regiunilor focale ale Republicii Moldova, are menirea de a crea condiții politice, economice și sociale, care vor spori capacitatea femeilor și bărbaților de a obține condiții de viață mai bune și locuri de muncă în microregiunile pilot selectate.

Ca obiective specifice, Georgeta Mincu, Ministrul agriculturii, dezvoltării regionale a enumerat următoarele:

 • promovarea coleziunii economice în regiunile Ungheni și Cahul;
 • suportul pentru creșterea standartelor de viață;
 • acordarea suportului necesar pentru crearea a noi locuri de muncă;
 • specializarea SMART a economiei prin dezvoltarea sectoarelor economice cheie specifice regiunilor selectate;
 • dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii;
 • dezvoltarea sustenabilă a municipiilor și comunităților locale din regiunile selectate;
 • crearea a noi locuri de muncă pentru tineri și femei.

Beneficiarii noului proiect sunt:

 • Regiunea Ungheni;
 • Regiunea Cahul.

Bugetul total al proiectului constituie 23.5 mln euro. Din această sumă, 23 mln euro sunt oferiți de Comisia Europeană și 0,5 mln euro de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Proiectul menționat urmează a fi implementat în termen de 96 de luni, iar perioada de punere în aplicare operațională este de 72 de luni.

Hotărârea Guvernului „pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guv… by News Ungheni on Scribd