La Strășeni a avut loc prima ședință a comitetului ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”

La 12 Iulie 2019, în municipiul Strășeni a fost organizată prima ședință a comitetului de supraveghere, constituit pentru buna monitorizare și evaluare a tuturor activităților ce se defășoară în procesul de inițiere și implementare a proiectului ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală“.Obiectivul principal al ședinței a fost prezentarea și aprobarea regulamentului de care se vor ghida toți membrii comitetului pînă la finalizarea proiectului cât și numirea președintelui.

Comitetul de supraveghere este constituit din membrii din cadrul APL de nivelul I și II din raioanele Strășeni și Călărași, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Finanțelor, ADR Centru, KfW, Apă Canal Chișinău cât și reprezentanții instituțiilor municipale de aprovizionare cu apă, ce au atribuții de examinare, coordonare și aprobare a tuturor deciziilor relevante din cadrul proictului.

Deasemenea, în cadrul ședinței, a fost prezentat progresul proiectului realizat pe perioada anului 2019.

ADR Centru în calitate de unitate de implementare a acestui proiect a asigurat în această perioadă semnarea a două acorduri semnificative întru inițierea proiectului: acordul financiar semnat între ADR Centru, Ministerul Finanțelor și KfW ce garantează finanțarea sub formă de grant în valoare de 15 000 000 euro de către Guvernul German și acordul de cooperare semnat la nivel națonal între principalii actori implicați în proiect.

În scurt timp urmează contractarea companiei ce va elabora proiectul tehnic al lucrărilor propuse și va oferi consultanță pentru echipa de implementare a proiectului.

Proiectului ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” presupune construcția magistralei Chișinău – Strășeni – Călărași cu o lungime de aproximtiv 53 km cît și reabilitarea rețelei în orașele Strășeni și Călărași, asigurănd în primă fază aprovizionarea cu apă potabilă de calitate a 30000 de locuitori din regiunea centru a Republicii Moldova.