Viermele vestic al rădăcinilor de porumb – o nouă provocoare pentru agricultori din regiunea Ungheni

În aceasta perioadă de vegetație a porumbului (fenofaza de degajare a inflorescentelor sau, după caz, în plină înflorire), sunt prezenți adulții Viermelui vestic al rădăcinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera – gandaci mici de culoare cenușie, galben – verzuie), care se hrănesc cu mătasea de porumb, cu paniculele sau cu frunzele de porumb, perforandu-le.Până la închierea vegetației porumbului (lunile septembrie – octombrie), adulții sunt prezenți pe plantele de porumb, iar în aceasta perioada vor depune oua în sol, la adancime de 15 cm.

Referitor la acest subiect, Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor, (cu raza de acoperire și a raionului Nisporeni) informează printr-o circulară toate administrațiile publice locale despre o nouă provocare pentru agricultori – Diabrotica virgifera sau Viermele vestic al rdăcinilor de porumb.

Totodată, subdiviziunea ANSA mai solicită ca APL-urile să aduceți la cunoștința producătorilor agricoli care își desfășoară activitatea pe teritoriul administrativ al raioanelor Ungheni și Nisporeni, privind dăunătorul periculos pentru cultura de porumb – Viermele vestic al rdăcinilor de porumb.

În aceași ordine de idei, DTSA Ungheni informează că pentru limitarea răspîndirii dăunătorului Diabrotica virgifera Le Conte și prevenirii pagubei provocate de acest dăunator în câmpuri deja infestate, se impun următoarele măsuri:

  • rotația culturilor. Renunțarea la monocultură și asigurarea unei rotații adecvate a culturilor, în care porumbul să urmeze după alte plante premărgatoare și nu după el insuși, constituie metoda cea mai efectivă de combatere și prevenire a răspdndirii insectei;
  • însămâțarea porumbului în perioada optimă (15 aprilie – 5 mai)
  • interzicerea transportării plantelor de porumb, destinate pentru furaj și comercializarea, din zonele infestate în cele neinfectate.
  • efectuarea arăturii adânci de toamnă, în scopul reducerii rezervei de ouă;
  • distrugerea resturilor de plante rămase după recoltare;
  • tratamentul chimic al semințelor, recoltarea timpurie a porumbului, combaterea chimică a adulților;
  • folosirea soiurilor cu rezistență ridicată la dăunător.

Important:  Pentru depistarea dăunătorilor și capturarea  masculilor în masă, se recomandă folosirea capcanelor cu feromoni specifici (AtraVirg), capcanelor galbene cu adeziv sau capcanelor alimentare .

În contextul Legii nr. 228/2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară, în partea ce ține de procesul de cultivare a plantelor, persoanele fizice și juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică  de organizare, sunt obligate să efectuieze cercetarea sistematică a semănăturilor și a plantațiilor realizarea de măsuri fitosaniatre  în scopul prevenirii  apariției și diseminării organismelor dăunătoare.Or, conform art.189 alin (2) din Codului contravențional al Republicii Moldova, omiterea îndeplinirii la timp sau încălcarea în mod intenționat de către deținătorii de terenuri a măsurilor obligatorii privind combaterea dăunătorilor de carantină, a agenților patogeni ai bolilor de plante și a buruienilor,

Se sancționează cu amendă de la 3 la 12 u.c. aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 48 u.c. aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 48 la 90 u.c. aplicate persoanei juridice.

Etapele vieții Viermelui vestic al rădăcinilor de porumb: