Mai mulți consilieri raionali solicită convocarea ședinței extraodinare a Consiliului Raional Ungheni

Doisprezece consilieri raionali solicită vicepreședintelui raionului Ungheni, Iulia Pancu, care exercită interimatul funcției de președinte al raionului, să convoace ședința extraodinară a Consiliului Raional Ungheni pe data de 9 iulie 2019, ora 11.00, la care să fie examinată chestiunea cu privire la alegerea președintelui raionului Ungheni, informează publicația periodică UnghiulLista consilierilor în Consiliul raional Ungheni, aleși în urma alegerilor locale generale din 14 iunie 2015

Totodată, sursa mai face referire la art. 45 al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, prin care, președintele raionului, este obligat să convoace Consiliul raional în ședință extraordinară la solicitarea a cel puțin 1/3 din numărul total al consilierilor.

Conținutul alianiatelor (4) și (5) al art. 45 din Legii nr. 436/2006 este următorul:

(4) În cazul în care preşedintele raionului refuză convocarea şedinţei extraordinare a consiliului raional, cerută de cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, aceştia sînt în drept:
– a) să convoace şedinţa consiliului raional de sine stătător, în condiţiile prezentei legi; şi/sau
– b) să atace refuzul în instanţa de contencios administrativ.

(5) Consiliul raional alege prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează. Preşedintele şedinţei este asistat de secretarul consiliului raional.

În aceași ordine de idei, în conformitate cu art. 11 al legii menționate supra, Consiliul raional Ungheni este compus din 35 de aleși locali (populație de la 100 mii la 200 mii). Astfel, solicitarea a 12 consilieri raionali, reprezintă 1/3 și ceva din numărul total al consilierilor raionali.sursa: Unghiul

Un comentariu la „Mai mulți consilieri raionali solicită convocarea ședinței extraodinare a Consiliului Raional Ungheni