„Avocatul Sindicatelor” în dialog cu sindicaliștii din raionul Ungheni

Astăzi, 3 iulie 2019, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a organizat o nouă acțiune de consultare juridică a salariaților, membri de sindicate din cadrul campaniei naționale ,,Avocatul Sindicatelor”, informează Consiliul raional UngheniÎn cadrul evenimentului, avocatul Anatolie Lupașcu, a acordat consultanță juridică membrilor de sindicat în diverse probleme, preponderent din domeniul legislației civile (inclusiv a muncii), dar și din alte domenii.

Totodată, sindicaliștii din Ungheni, au avut careva întrebări referitor la legislația muncii, prevederile contractelor colective și individuale de muncă, reformele în sistemul de salarizare în sectorul bugetar, organizarea timpului de muncă și de odihnă al salariaților, acordarea îndemnizaților pentru diverse categorii de salariați, condiții de pensionare, organizarea activităților de întremare a sănătății salariaților și de odihnă a copiilor membrilor de sindicat.

Foto: Consiliul raional Ungheni