DÎTS Nisporeni a organizat un training cu genericul „Eficiența în conducere”

Cadrele de conducere din instituțiile școlare au participat la trainingul organizat de Direcția Învățământ, Tineret și Sport al Conisliului raional Nisporeni cu genericul „Eficiența în conducere”. Dimensiunile managementului participativ, confirmând faptul, că eficiența managerială este dependentă de abilitățile de ordin strategic, organizațional și de eficacitatea personală.În cadrul evenimentului s-a discutat despre faputul că angajații și managerii sunt adesea ineficienți, deoarece nu știu cum să fie eficienți sau nu dispun de instrumentele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile corespunzător.

Una dintre modalitățile de îmbunătățire a eficienței este întâlnirea dintre manageri și angajați, pentru a defini mijloacele de implementare a eficienței la locul de muncă. O altă soluție ar fi solicitarea opiniilor cu privire la ceea ce lipsește la locul de muncă. Un angajat eficace îndeplinește sarcinile la un nivel ridicat, în timp ce un angajat eficient este rapid și inteligent. Prin combinarea eficacității și a eficienței, oinstituție devina mai calitativă, identificând soluțiile optime, aplicate rapid, cu mai puține resurse.

Au fost discutate tehnici de lucru cu diferite tipuri de angajați, analizând stiluri de conducere, modalități de asigurare a performanței.