Orarul examenului național de Bacalaureat în 2019

Examenul naţional de bacalaureatsesiunea 2019 se va desfăşura în perioada 4 iunie – 21 iunie 2019. Probele pentru examenul naţional de bacalaureat, sesiunea de bază, încep la ora 9.00.

Profil DISCIPLINE ŞCOLARE EVALUATE OBLIGATORIU
Ex1 Ex2 Ex3 Ex4 Ex2/Ex6
Limba şi literatura română (alolingvi) Limba de instruire Limba străină I Matematica Istoria rom. şi univ. Arte Sport Limba și lit. bulgară/ găgăuză/ ucraineană
Real  4  7 11  14
Umanist  4  7  11  14  21
Arte  4  7  11 14
Sport  4  7  11  14
marţi   vineri  marţi  vineri vineri vineriProfil DISCIPLINE ŞCOLARE PROPUSE SPRE ALEGERE PENTRU PROBA LA SOLICITARE
Ex5
Geogra fia Fizica Chimia Biologia Matema tica Istoria românilor şi universală Informatica Limba și literatura bulgară/ găgăuză/ ucraineană
Real 18 18 18 18 18 18 21
Umanist 18 18 18 18 18 18
Arte 18 18 18 18 18 18 18
Sport 18 18 18 18 18 18 18
marţi vineri
 • Comunicarea rezultatelor examenului de bacalaureat în centrele de bacalaureat – 26 iunie 2019
 • Depunerea de către candidații la examenul de bacalaureat a cererilor pentru contestaţie: 26 – 27 iunie 2019
 • Afişarea borderourilor cu rezultatele, obținute în urma examinării contestațiilor, la centrele de bacalaureat – 4 iulie 2019
 • Depunerea cererilor de participare în sesiunea suplimentară de către candidaţi la Centrele de Bacalaureat: 4 iulie – 5 iulie 2019
 • Eliberarea diplomelor de bacalaureat de la centrele de bacalaureat instituţiilor de învăţământ pentru absolvenţii din sesiunea de bază: 8 iulie – 9 iulie 2019

Informaţii pentru candidaţii la examenul naţional de bacalaureat pot fi găsite aici

Candidaţii care se înscriu în regim de externat pentru susţinerea examenului naţional de bacalaureat pot găsi mai multe informaţii aici

Regulamentul cu privire la examenul naţional de bacalaureat poate fi găsit aici

Modele de teste din sesiunile de bacalaureat precedente pot fi găsite aiciAmintim, că în regiunea Ungheni (raioanele Ungheni, Nisporeni și Călărași), au fost aprobate 5 centre de bacalaureat, după cum urmează:

Raionul Ungheni

 • Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Ungheni”;
 • Instituția Publică Liceul teoretic „Gheorghe Asachi”, mun. Ungheni.

Raionul Nisporeni

 • Instituţia Publică Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, or. Nisporeni;
 • Instituţia Publică Liceul Teoretic „Boris Cazacu”, or. Nisporeni”

Raionul Călărași

 • Instituția Publică Şcoala Profesională din or. Călăraşi.

Sesiunea suplimentară de bacalaureat se va desfăşura în perioada 15 iulie – 22 iulie 2019. Probele pentru examenul naţional de bacalaureat, sesiunea suplimentară încep la ora 10.00

 • Afişarea borderourilor cu rezultatele din sesiunea suplimentară la centrele de bacalaureat – 24 iulie 2019
 • Depunerea de către candidații la examenul de bacalaureat a cererilor pentru contestaţie, sesiunea suplimentară: 24 iulie – 25 iulie 2019
 • Afişarea borderourilor cu rezultatele, obținute în urma examinării contestațiilor din sesiunea suplimentară, la centrele republicane de bacalaureat – 30 iulie 2019
 • Eliberarea diplomelor de bacalaureat de la centrele de bacalaureat instituţiilor de învăţământ pentru absolvenţii din sesiunea suplimentară – 01 august 2019