Discriminare pe criteriu de sex în liceul „Vasile Alecsandri”. Directoarea instituției – nevinovată.

La 19 martie, în cadrul ședinței de deliberări, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității s-a pronunțat asupra cauzei pornite ca urmare a apariției în presă a unui reportaj în care un elev invocă o faptă de hărțuire din partea administrației liceului „Vasile Alecsandri” (Ungheni) față de elevii de genul masculin. În urma examinării tuturor materialelor dosarului, Consiliul a stabilit că faptele invocate constituie discriminare pe criteriul de sex, informează Consiliul pentru prevenirea și eliminarea Discriminării și Asigurării Egalității.


Vedeți și În apărarea celei fără vină

Consiliul a luat act de poziția reclamatei prin care susține că la elaborarea Regulamentului instituției (în baza căruia administrația liceului își întemeia acțiunile discriminatorii) s-a preluat noțiunea „ținută decentă” din Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Pentru a evita sensul confuz Consiliul  de administrare a liceului a considerat oportun să explice cu mai multe detalii această noțiune, făcând referire inclusiv la lungimea părului.

Consiliul apreciază operativitatea de care a dat dovadă administrația instituției, excluzând din Regulamentul intern, chiar în timpul perioadei de examinare a dosarului, prevederile cu tentă discriminatorie prin care era detaliată noțiunea de „ținută decentă”.

În vederea prevenirii faptelor similare pe viitor, Consiliul recomandă:

  • Ministerului Educației, Culturii și Cercetării să revizuiască Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar;
  • Administrației liceului „Vasile Alecsandri” din Ungheni să aducă la cunoștința cadrelor didactice constatările stipulate în decizia din 19 martie pe cauza 23/19 și să ia toate măsurile corespunzătoare pentru evitarea situațiilor de hărțuire și/sau victimizare a elevilor pe viitor.Decizia Consiliului pentru Nediscriminare din 19 martie 2019, Cauza nr. 23-19 by Marin Mihai Bodrug on Scribd